Forn d'en Rayo Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Joan Enric Dunant, 08400 - GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.61078
2.2929
441084
4606804
08096-397
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Prehistòric
Neolític
Dolent
Difícil ubicació
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Altres
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Vers l'any 1965 E. Ramon va trobar, en aquest indret, una "pedra mosquejada, de 5 mm d'ample per 10 de llarg. Un dels extrems estava allisat com per servir de destraleta" (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Documentat per E. Ramon l'any 1965 (VILA, 2001).

ESTRADA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967): "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barce lona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista. VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.