Carrer de Barcelona - carrer Nou
Granollers

  Vallès Oriental
  Carrer de Barcelona - carrer Nou, 08400-GRANOLLERS
  Emplaçament
  Al nucli antic de Granollers

  Coordenades:

  41.60715
  2.28692
  440582
  4606406
  Número de fitxa
  08096 - 386
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Jaciment arqueològic
  Antic
  Romà
  Estat de conservació
  Regular
  Jaciment tapat
  Protecció
  Inexistent
  Inexistent
  PEPHA nou, Zona Arqueològica
  Accés
  Sense accés
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Diversos
  Autoria de la fitxa
  ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

  amb motiu de la instal·lació d'una claveguera J. Estrada va descobrir l'existència de tres forns, un d'ells entre els carrers esmentats. Segons la descripció del propi autor es tractava d'un forn d'obra en el que es veien estructures de picadís de maó, mesurava 2 m d'amplada per 1'5 d'alçada. A uns tres metres a l'oest, a l'angle de la vorera, va aparèixer un altre forn i alguns fragments de "tegulae" (VILA, 2001).

  L'any 1975, en motiu de la instal·lació del cablejat elèctric, el senyor Eustaqui Casals va observar a la rasa dos forns de característiques semblants a les mencionades amb anterioritat, (veure fitxa CAN FREIJO) fet que podria indicar que es tractés dels forns ja documentats per J. Estrada l'any 1946 (VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

  Documentat per J.Estrada el 1946 (VILA, 2001)

  ESTRADA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967): "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barcelona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA.

  ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista Vallès.

  TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers (inèdit).

  VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.