Forn del carrer de Barcelona Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona, 19, 08400-GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60729
2.287
440589
4606421
08096-400
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Regular
Segons E. Casals va estar seccionat per la part superior (VILA, 2001).
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Altres
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En motiu de les obres d'instal·lació de la xarxa elèctrica va aparèixer un forn de grans dimensions que es trobava entre el carrer i el porxo de la casa nº 19. No resta clara la identificació d'aquest forn amb els descrits per J. Estrada (1993:100). Localització facilitada per E. Casals (VILA, 2001).

Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Trobat per E. Casals el 1975 (VILA, 2001). La casa número 19 es diu can Pixats (GARCIA-PEY, 1990).

ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit). VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.