Can Canta Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Barcelona, núm. 27, 08400 - GRANOLLERS
Al nucli antic de Granollers

Coordenades:

41.60703
2.28752
440632
4606392
08096-399
Patrimoni immoble
Jaciment arqueològic
Antic
Romà
Regular
Jaciment tapat
Inexistent
PEPHA nou, Zona Arqueològica
Sense accés
Altres
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

En motiu de les obres d'instal·lació del cable elèctric subterrani al llarg del carrer, Eustaqui Casals hi va observar l'existència d'un forn quadrat, de mesures reduïdes, en el que hi va recollir alguns fragments de tegulae (VILA, 2001).

Pel context en el que es troba es possible que aquest forn correspongui a un dels mencionats per J. Estrada (1993:100).(VILA, 2001). Fotografia de Lluís Vila i Bonamusa. Proposta de protecció al nou PEPHA Zona Arqueològica.

Informació proporcionada pel senyor Eustaqui Casals (VILA, 2001).

ARRIZABALAGA,A.; PARDO, J.; SADURNÍ,J.; (1984) Els orígens de Granollers i el Vallès Oriental. Caixa d'estalvis de Catalunya, Granollers. ESTRADA, Josep; VILLARONGA, Leandre (1967): "La Lauro monetal y el hallazgo de Cànoves (Barce lona)", Separata de la revista "Ampurias" XXVIII. Barcelona: IPA. ESTRADA i GARRIGA, Josep (1993) : Granollers a l'antiguitat. Granollers; Tarafa, Editora de Publica-ciones, S.L. Revista. PARDO RODRÍGUEZ,J. (1993): "El nucli romà de Granollers. Breu resum de l'estat de la qüestió" Empúries, Revista de Prehistòria, Arqueologia i Etnologia, núm. 48-50,II. TENAS BUSQUETS, M. (1999): El nucli romà de Granollers: l'aportació de les restes funeràries. IX Memorial Joan Camps, Associació Cultural de Granollers. (inèdit). VILA BONAMUSA, Lluís (2001) ) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Patrimoni aqueològic. Granollers. Document administratiu.