Conjunt de finestres del nucli de Sant Feliu Sasserra
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector sud del nucli urbà
  Emplaçament
  Carrers Balmes, Mossèn Cinto Verdaguer, Arquebisbe Badia, plaça Major i plaça Torres i Bages

  Coordenades:

  41.94391
  2.02285
  419003
  4644010
  Número de fitxa
  08212 - 52
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Element arquitectònic
  Medieval
  Gòtic
  Estat de conservació
  Regular
  L'estat de conservació de les finestres és molt variable, algunes es troben parcialment tapiades, altres s'han reformat i d'altres estan molt erosionades.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.17021
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 007A09050
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  En el nucli medieval de Sant Feliu Sasserra, als carrers Balmes, Arquebisbe Badia i a l'entorn de l'església de Sant Feliu s'hi troben ubicades diverses finestres d'estil goticitzant. S'hi poden observar dues tipologies de finestres: les finestres geminades d'arc lobulat, i les finestres d'arc conopial.
  Entre les finestres geminades d'arc lobulat destaca la finestra ubicada al primer pis de la façana principal de cal Serra Goday, també coneguda com cal Vicari, amb els brancals de pedra picada, imposta decorada amb cinc flors a l'esquerra i cinc flors i dues flors de lis a la dreta. També té una columna de fust prim coronada per un capitell de motius florals de possible incorporació posterior. A cal Puig i a nivell de primer pis s'hi conserven tres finestres geminades d'arc lobulat que presenten el lòbul parcialment tapiat. Cap d'elles conserva la columna mitgera però si la decoració a les impostes amb cinc flors per banda. A ca la Paula es conserven a nivell de primer pis dues finestres d'aquesta tipologia, amb els lòbuls tapiats, sense columna mitgera i amb decoració floral a les impostes, sis flors per banda en una, i tres flors per banda a l'altra. Finalment al primer pis de cal Ros s'hi troba una finestra de la mateixa tipologia amb l'arc lobulat tapiat i la imposta decorada amb sis flors per banda.
  Entre les finestres d'arc conopial destaca la finestra de cal Feliu situada a la façana nord. L'arc està format per dos blocs de pedra i els brancals emmarcats amb pedra picada. A cal Vicari i a nivell de planta baixa s'hi conserva una finestra d'arc conopial amb l'arc format per un sol bloc de pedra i amb l'intradós motllurat. Finalment a cal Fornell també s'hi conserva una finestra originàriament d'arc conopial, tot i que avui en dia es troba parcialment tapiada i reformada.
  Una de les finestres que cal remarcar, tot i el seu mal estat de conservació, és la finestra que es troba situada al primer pis de la façana nord de cal Not. És una finestra molt treballada de forma rectangular amb una ornamentació en alt relleu tant en l'arc de forma conopial com en els seus brancals.

  Les finestres trobades en residències de nobles famílies com dels Tord o els Sacirera, així com d'altres menestrals distingits al nucli urbà de Sant Feliu Sasserra tenen una semblant tipologia constructiva i escultòrica, fet que fa suposar que es van fer en una mateixa època amb l'estil decoratiu que dominava: el gòtic.
  Algunes d'aquestes finestres, però, podrien tenir l'origen en masies pairals de la zona.

  AADD, Història del Bages. Selectes Parcir. Manresa, 1988.
  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya de Sant Feliu Sasserra, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'octubre de 2005.