Carrer Balmes
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector sud-est del nucli urbà
  Emplaçament
  Carrer Balmes

  Coordenades:

  41.94428
  2.02325
  419037
  4644051
  Número de fitxa
  08212 - 32
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Conjunt arquitectònic
  Medieval
  Modern
  Barroc
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Presenta una variació de cases reformades i elements estructurals i arquitectònics originals, alguns dels quals força erosionats.
  Protecció
  Inexistent
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.1710
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 007A09050
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  El carrer Balmes és un dels més antics del poble, és estret i molt típic de Sant Feliu Sasserra. El carrer s'inicia al camí de la Torre i desemboca a la part sud de la plaça Major. Discorre al llarg d'uns 100 metres aproximadament i té una orientació d'est a oest. Compta amb diverses cases a banda i banda del carrer que combinen planta baixa amb un i dos pisos i teulades tant a una com a dues vessants i aigües a les façanes principals. Estan construïdes amb maçoneria de pedra i amb carreus més o menys regulars diferenciant les cantonades.
  Tot i que algunes de les cases han estat reformades, rehabilitades o reconstruïdes, moltes conserven elements originals a les seves façanes. Cal destacar les següents cases:
  - Ca la Paula: fa cantonada amb la plaça Major i hi destaca una finestra geminada d'arc lobulat a nivell de primer pis emmarcada amb pedra, els lòbuls de la qual han estat tapiats amb maó. A la línia d'imposta conserva la decoració de 6 motius geomètrics.
  - Ca la Tieta: casa reformada que té una data picada de nou (1641) a la llinda de la porta, i situa els seus orígens al segle XVII. També conserva una finestra motllurada emmarcada amb pedra al primer pis.
  - Cal Ros: conserva l'eixida amb una porta emmarcada amb pedra i coronament motllurat en forma d'entaulament.
  - Cal Fornells: fa cantonada amb la plaça Torres i Bages. Conserva dues finestres de petites dimensions emmarcades amb pedra treballada. Destaca una finestra geminada d'arc lobulat a nivell de primer pis. Els lòbuls d'aquesta es troben tapiats amb ciment. Conserva la imposta decorada amb quatre motius geomètrics. A la banda de la plaça destaca una porta d'arc rebaixat emmarcada amb pedra i on s'hi troba la data de 1802 a la clau d'arc; una finestra a nivell de primer pis amb ampit motllurat, brancals bisellats i llinda amb doble motiu triangular i decoracions de cavitats ovals a l'interior d'un arc. També s'intueix una finestra, actualment tapiada, d'arc conopial.
  - Cal Feliu: casa reformada que conserva algunes finestres originals emmarcades amb pedra treballada. Destaquen dues finestres a la part posterior, una d'arc conopial emmarcada amb pedra, i l'altra de menors dimensions d'arc deprimit convex també emmarcada amb pedra.
  - Cal Serra Goday: veure fitxa particular
  - Cal Sant Pare: fa cantonada amb el carrer mossèn Cinto Verdaguer. Destaca la porta situada a la cantonada, amb brancals i llinda de pedra treballada que conté una inscripció, actualment il·legible per l'erosió de la pedra. A la banda del carrer Balmes es conserven tres finestres a nivell de primer pis amb ampits motllurats força desgastats, brancals i llinda de pedra treballada.
  - Nº 8: presenta una porta d'arc rebaixat i diverses obertures al primer i segon pis, totes elles emmarcades amb pedra.

  El disseny urbanístic del poble de Sant Feliu Sasserra, i per tant del carrer Balmes, respon a la tipologia urbanística medieval de carrers estrets i places de petites dimensions. Al segle XV Sant Feliu esdevingué un dels caps de la Sotsvegueria del Lluçanès i començà el gran desenvolupament del poble. Aquest fou cremat durant la guerra de successió del 1714 per les tropes filipistes tot i que els seus carrers conservaren el seu disseny i moltes de les seves cases. Al carrer Balmes s'hi denoten reformes a algunes de les cases degut a aquest fet. Un dels exemples és Ca la Paula.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya de Sant Feliu Sasserra, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'octubre de 2005.