Torre Vilaclara
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector oest del nucli urbà
  Emplaçament
  Carrer Vilaclara, 16-18, 08274 (Sant Feliu Sasserra)

  Coordenades:

  41.9455
  2.02043
  418805
  4644189
  Número de fitxa
  08212 - 31
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX
  Estat de conservació
  Bo
  La façana nord presenta erosió progressiva de l'arrebossat i força humitat.
  Protecció
  Legal
  Normes subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.1653
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 61205DG1484N
  Autoria de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La torre Vilaclara està ubicada a la part central del carrer Vilaclara, al capdamunt d'un passeig envoltat de castanyers que els hi servia d'accés.
  És un gran casal de planta rectangular format per planta baixa i tres pisos amb teulada a quatre vessants.
  La façana principal, orientada al sud, presenta una composició simètrica d'eix vertical, quedant els diferents pisos delimitats per una imposta. A la planta baixa s'hi obren tres finestres centrals flanquejades per dues finestres més. A les finestres centrals, i entre les mènsules de pedra que sostenen el balcó del primer pis, hi ha una placa de marbre amb el nom del promotor: Rafael Vilaclara Gibert, i la data de la construcció, 1895. Al primer pis hi ha tres balcons, estructura que també es repeteix al segon pis essent el central geminat. Al tercer pis s'hi obren deu finestres petites en galeria, i sobre aquestes, diverses mènsules de pedra sostenen el ràfec de la coberta fet de maó i cabirons de fusta. A la part posterior s'hi adossa una torre amb un pis més d'alçada i està formada per tres finestres en galeria a cada un dels quatre costats.
  La façana nord perd la simetria i conserva sols la imposta que separa el tercer pis.
  Annexat a l'est de la torre s'hi ubica una casa més antiga, d'un nivell inferior, arrebossada i amb totes les obertures emmarcades amb pedra, entre les que destaca la porta principal, emmarcada amb pedra, amb la inscripció a la llinda Hyacinto 1695 Serra. A nivell de primer pis s'hi troba un balcó amb brancals i llinda motllurats on s'hi pot llegir la següent inscripció: Joan Vilaclara y Serra.

  El promotor de la torre Vilaclara fou Rafael Vilaclara Gibert. Es tracta d'un cavaller del mas Vilaclara que va passar a residir a Barcelona, va fer fortuna, renuncià al dot familiar i va començar la construcció d'aquest edifici, a la vegada que comprava diferents peces de terra al municipi de Sant Feliu. L'interior de la torre, unes grans habitacions recorden l'ambient del segle passat: carruatges, mobiliari, eines del camp, etc. Avui pràcticament no s'hi viu ja que els propietaris habiten, en règim de segona residència, a la casa que hi ha al costat, més petita i acollidora.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya de Sant Feliu Sasserra, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'octubre de 2005
  Normes subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987