Casa Serra Goday
Sant Feliu Sasserra

  Bages
  Sector sud-est del nucli urbà
  Emplaçament
  Carrer Mossèn Cinto Verdaguer - plaça Torres i Bages

  Coordenades:

  41.94419
  2.02311
  419025
  4644041
  Número de fitxa
  08212-36
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Medieval
  Gòtic
  Modern
  Barroc
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XVII-XIX
  Estat de conservació
  Bo
  Restaurada durant l'últim terç del segle XX, la casa presenta petites reformes amb maó. La majoria dels elements originals presenten desgast per erosió i alguns altres s'han substituït per elements de nova construcció que segueixen l'estil original.
  Protecció
  Legal
  Normes subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA.17015
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. cad.: 61202DG1494S
  Autor de la fitxa
  Jordi Compte i Marta Homs

  La casa Serra Goday, també coneguda com cal Vicari, està situada dins del nucli medieval de Sant Feliu Sasserra, adossada al nord de l'església de Sant Feliu i amb façanes als carrers Balmes i Mossèn Cinto Verdaguer i a la plaça Torres i Bages.
  Es tracta d'una casa de grans dimensions formada per dos cossos diferenciats. El cos principal, i més gran, està composat per planta baixa i dos pisos, i coberta a doble vessant amb aigües a la façana principal. El cos secundari, probablement annexat posteriorment, només té façana al carrer Balmes i presenta una estructura de planta baixa i un pis amb teulada a doble vessant perpendicular a la del cos principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb carreus petits lligats amb morter i presenten carreus més grans i regulars a les cantonades i envoltant les obertures.
  La façana principal, orientada a l'est hi ha un petit pati davant del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, està dominada per un gran portal d'arc de mig punt adovellat sobre el que s'obren dues finestres, una a cada pis i que, com la majoria de les obertures de l'edifici estan emmarcades amb brancals i llinda bisellats i ampit motllurat. A l'esquerra de la porta hi sobresurt una cisterna de planta circular que arriba fins l'altura del primer pis on hi ha una petita finestra emmarcada amb pedra. A l'extrem esquerra hi ha encara dues finestres més, ambdues d'estil gòtic. La de la planta baixa està decorada amb un arc conopial i la del primer pis és geminada d'arc lobulat, amb motius florals a l'imposta i al capitell que corona una esvelta columna. A la part dreta de la façana, que presenta una alçada lleugerament superior, s'hi obren tres finestres col·locades en una mateixa línia vertical. Les tres estan emmarcades amb pedra i en destaca la central que correspon al primer pis que té un ampit motllurat que és compartit amb una finestra de la façana nord.
  En aquesta façana nord, que dóna al carrer Balmes, s'hi observen els dos cossos clarament diferenciats. El de l'esquerra presenta dues obertures, una al segon pis i la ja mencionada al primer pis que comparteix ampit motllurat amb una finestra de la façana principal. El cos de la dreta presenta un pis menys i tres obertures, totes emmarcades amb brancals i llinda bisellats i ampit motllurat.
  Degut a les edificacions annexes, la façana oest, que dóna a la plaça Torres i Bages, és de reduïdes dimensions i presenta una porta emmarcada amb brancals i llinda motllurats, diverses obertures emmarcades amb pedra i un porxo sustentat per tres robustes columnes de pedra.
  Finalment, la façana sud queda en diverses parts adossada a la capella del Santíssim, que forma part de l'església de Sant Feliu, i en altres a pocs pams de distància.

  A la façana sud s'hi insereixen diversos contraforts procedents del reforç de la capella del Santíssim, construïda el 1881, ja que per falta d'espai els van fer introduir a dins la casa.

  La casa Serra Goday es va utilitzar durant una bona part del segle XX com un conjunt de dependències parroquials entre les que hi havia una part dedicada a l'estudi. L'origen de la casa és medieval tot i que l'edificació actual correspon a reformes i ampliacions fetes durant els segles XVII, XVIII i XIX. Cal Serra Goday va ser comprada per Rafael Vilaclara per tal de poder introduir els contraforts de la capella del Santíssim a la façana sud de la casa. Segons fonts orals, la casa era coneguda com can Vall i tenia una masoveria que es troba al final del carrer Balmes anomenada l'Era d'en Vall, topònim que segueix vigent.

  Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de Catalunya de Sant Feliu Sasserra, Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, revisat a l'octubre de 2005
  Normes subsidiàries de Sant Feliu Sasserra, 1987