Casa "La Caixa" Granollers

Vallès Oriental
Plaça Josep Maluquer i Salvador 4, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60869
2.28871
440733
4606575
08096-148
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XX
1950
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-061
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15301DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta rectangular i grans proporcions. Fa mitgera a la banda sud i el seu destacat volum es desenvolupa entre els carrers d'Edison i la plaça Maluquer a la que fa dues cantonades. Consta de planta baixa i quatre plantes pis. La seva verticalitat ve marcada pel fet de sobresortir, com si es tractés de dues torres la quarta planta a les façanes Nord i Est de l'edifici. A la planta baixa presenta buits, majoritàriament d'arc de punt rodó i està acabada amb lloses de pedra. La resta dels pisos presenta façana arrebossada de color rosat remarcant, amb falsos carreus en relleu les cantonades. La resta dels buits, llevat dels de les torres, són verticals i d'arc pla, trobant-se emmarcats i, a la planta primera, rematats mitjançant frontó i timpà. A les finestres centrals de la façana Est, al nivell del primer pis, sota el timpà i entre les finestres existeix una fornícula clàssica amb un grup escultòric, obra de Víctor Moré. Els balcons estan protegits mitjançant balustrada a la planta primera i amb barana de reixa de ferro a les plantes segona i tercera.

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-061

El lloc que ocupa aquest edifici era antigament el cafè d'en Sínia, famós per les picabaralles de la política local (GARRELL, 1960). El dia 29 de juny de 1912 s'inaugurava l'oficina central de la Caixa de Pensions (HOMS, 1995).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARRELL I ALSINA, Amador (1960) Granollers, vila oberta, Granollers, Gràfiques Garrell. HOMS I COROMINAS, Josep (1995) Granollers. Retalls d'Història Urbana. Granollers: Tarafa, Editora de Publicaciones, S.L. Revista del Vallès.