Can Pedrals Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Espí i Grau, 6 - Plaça de Maluquer i Salvador, 08400-GRANOLLERS
Tocant al recinte emmurallat medieval, en el corredor de la Constància.

Coordenades:

41.60895
2.28822
440692
4606605
08096-13
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Barroc
XVIII
1750
Bo
Rehabilitat per la Diputació de Barcelona
Legal
PEPHA nou, Núm. P-03
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici de planta aproximadament rectangular amb tres façanes, una a Espí i Grau, l'altra a la plaça Maluquer i Salvador i la tercera bastida, sobre la muralla medieval, al corredor de la Constància. Consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta de teula a dues vessants, limitada per una potent barbacana. La façana és plana de paredat arrebossat amb carreus a les cantonades, coronada per un ràfec imbricat, portals de pedra d'arc pla i rebaixat a la planta baixa, finestres de pedra d'arc pla a les plantes pis. Sobre els portals de la façana Nord hi ha una fornícula barroca amb data 1750 (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

La façana Llevant a la plaça Maluquer i Salvador, constitueix una important fita visual del sector (PATRIMONI, 1985). Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. P-03. S'hi ha realitzat excavacions arqueològiques però no es té notícia del que ha aparegut.

El carrer d'Espí i Grau era conegut com el "carrer dels Col·legis Nous" i al mateix donen les façanes de bon nombre d'edificis singulars de Granollers com l'escola Pereanton i els casals de can Pedrals, can Puntes i Sant Francesc (GARCÍA-PEY, 1990)

BAULIES I CORTAL, Jordi (1965) Granollers. Barcelona, Biblioteca Selecta, volum. 372. CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.