Can Puntes / Can Torreta Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Espí i Grau, 2 - Carrer de Sta. Elisabet, 14, 08400-GRANOLLERS
Prop del recinte medieval

Coordenades:

41.60903
2.28793
440668
4606614
08096-12
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Modernisme
XVI-XX
1910
Manuel J. Raspall i Mayol
Bo
Rehabilitació dels arquitectes Codina, Prat i Valls (comunicació Museu de Granollers)
Legal
PEPHA nou, Núm. P-14
Fàcil
Científic
Pública
Ajuntament de Granollers, Plaça de la Porxada, 6, 08400-GRANOLLERS
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres i cantonada, de planta baixa i dues plantes pis, façanes planes que fan cantonada de paredat comú estucat d'especejament carreuat fins dos terços de la planta primera. L'edifici és coronat per una cornisa perimetral. Com a elements decoratius hi ha dues franges d'esgrafiats amb motius florals, una a l'alçada del primer pis i l'altra, més ampla, sota la cornisa; junt amb les reixes i les finestres amb decoracions geomètriques florals tots són representatius del llenguatge modernista de l'arquitecte M.J. Raspall. Els buits de les plantes pis estan emmarcats en la meitat superior amb dibuixos geomètrics i vegetals esgrafiats. El portal d'entrada és d'arc escarser. Destaca, per la seva singularitat, la cantonada Oest del carrer Santa Elisabet ja que està feta de carreus de pedra granítica de més d'un metre d'ample que puja de forma graonada fins arribar a la imposta esgrafiada (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. P-14.

Per aquest nom era coneguda tan aquesta casa com la fàbrica del carrer de Sant Jaume, la qual també ho era com can Jaume, actualment parquing Vila Oberta, propietat ambdues de la família Puntes (GARCÍA-PEY, 1990), encara que també es deia cal Xic Moltó (GARCIA-PEY, 1990). Seu actual de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera. L'edifici antic es va fer l'any 1910 reformant un d'anterior i va ser rehabilitat l'any 1986 per al seu nou us. El treball de forja va fer-se a Can Guidons de Granollers (GARCIA PEY, 1990). També sembla que en aquesta mateixa casa va viure en Maties Llobet, més conegut per "en Torreta", qui baixà l'any 1880 del Barri de la Torreta d'una casa situada a cavall dels termes de la Roca i Granollers i va anar a viure en aquesta de Santa Elisabet, que es va conèixer amb aquest nom "Can Torreta" (GARCIA PEY, 1990). El carrer d'Espí i Grau era conegut com el "carrer dels Col·legis Nous" i al mateix donen les façanes de bon nombre d'edificis singulars de Granollers com l'escola Pereanton i els casals de can Pedrals, can Puntes i Sant Francesc (GARCÍA-PEY, 1990)

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu. GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.; PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.