Casa Magdalena Bufí Granollers

Vallès Oriental
Plaça Josep Maluquer i Salvador 2, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60843
2.28867
440729
4606546
08096-147
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
Art Decó
XX
1933
Bo
Inexistent
PEPHA nou, Núm. R-060
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15304DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres en cantonada. Consta de planta baixa, entresolat i una planta pis amb coberta plana. Les façanes són planes i estan arrebossades. La composició es determina per dos volums. El cos més alt, a la mitgera nord, incorpora l'escala. A tot el conjunt, la proporció vertical dels buits de la planta baixa i l'entresolat queda tallada per les impostes i la cornisa - barana. El cos més alt queda coronat per un frontó de perfil trencat amb elements formals del llenguatge decó. Els buits de l'entresol són d'arc de punt rodó (CUSPINERA et alií, 2001).

Proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-060

En Joan Estaper Mir tenia taverna a la cantonada de la plaça del Bestiar amb el carrer de Sant Roc, per això la casa es coneixia amb el nom de "can Joan de la Taberna"(GARCIA-PEY, 1990).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers.