Carrer del Bisbe Morgades Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Bisbe Morgades, 1-29 i 2-10
A la banda de llevant del nucli urbà, entre el passatge Parés i el carrer de Sant Antoni
524m

Coordenades:

42.01596
2.23958
437039
4651828
08215-121
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer situat a la banda de llevant del nucli urbà de la vila, des del passatge Parés (banda oest) al carrer de Sant Antoni (banda est), prop de l'encreuament amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret. Es tracta d'un carrer de traçat rectilini i força pla, amb una longitud d'uns 180 metres i una amplada mitjana d'uns 5 metres, amb algun estrenyiment puntual de 4,5 metres. La via es troba pavimentada amb una capa d'asfalt, amb voreres a cada costat. Compta amb edificacions a banda i banda, tot i que en aquest conjunt es reconeixen únicament les edificacions de la banda de tramuntana i les primeres finques del costat de migdia. Es tracta d'un carrer poc coherent degut a les reformes i intervencions més recents que han desdibuixat considerablement el caràcter més genuí de la via.
Les construccions originals mantenen la tipologia originària dels segles XVIII i XIX, tot i que amb reformes posteriors. La tipologia general és d'edificis entre mitgeres destinats a habitatge, amb una parcel·lació força regular d'entre 5 i 10 metres de façana (puntualment amb alguna de major amplada) i una profunditat edificada d'entre 12 i 17 metres. Estan coberts amb teulades de dos vessants, amb ràfecs o cornises de poca volada, i estan distribuïts en planta baixa i un o dos pisos. Les edificacions més coherents, datades dins de la primera meitat del segle XX, presenten façanes composades amb eixos d'obertures verticals, amb balcons als primers i segons pisos. Destaca el conjunt format per les edificacions de les finques nº 15 i 17, amb galeries al nivell superior i una llinda datada l'any 1791 (nº 17). Aquest habitatge, juntament amb d'altres que han estat reformats o desapareguts, podrien respondre a la formació del carrer en forma de raval.

Altres noms relacionats amb la via: carrer d'en Guiu, carrer de Pi i Margall.

Es tracta d'un dels traçats històrics de la vila de Sant Hipòlit de Voltregà. Constitueix un exemple de creixement lineal, seguint el traçat d'un antic camí rural que portava cap al riu i, posteriorment, a les fàbriques de Gallifa. Es desenvolupa sobretot a partir del segle XIX, tot i que amb algunes construccions prèvies bastides a finals del segle XVIII, amb dos trams diferenciats: del passatge Parés al carrer de Sant Antoni (tram que ens ocupa) i d'aquest carrer fins als límits del terme municipal, amb una major amplada i expansionat a partir del segle XX. De fet, durant el segle XIX, el carrer mantenia encara molt el traçat i fisonomia de camí, amb habitatges a la banda de tramuntana i la banda de migdia força lliure.
Durant el segle XIX i principis del XX, el nom oficial d'aquest carrer era Guiu, en record al major contribuent i propietari de cases del carrer: Pere Guiu i Senmartí. Entre els anys 1931 i 1939, el carrer va dur el nom de Pi i Margall, en referència al president del partit Republicà Democràtic Federal. La denominació actual es refereix a l'eclesiàstic i bisbe de Vic, Josep Morgades i Gili.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 34, 65, 99.
Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies de Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Urbanisme, 1985, p. 37.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 51, 55.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 13.CA.