Carrer de Sant Martí Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de Sant Martí, 1-11 i 2-18
A l'extrem de ponent del nucli urbà, entre el carrer de l'Hospital i el turó del Morral
552m

Coordenades:

42.01676
2.23446
436616
4651921
08215-122
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer situat a l'extrem de ponent del nucli urbà de la vila. Parteix del carrer de l'Hospital (banda de llevant) i s'enfila per sota del turó del Morral fins a enllaçar amb el camí que porta cap a la font de la Sala. Es tracta d'un carrer de traçat curt i rectilini, amb una longitud total d'uns 80 metres i una amplada variable força estreta d'entre 3,5 i 4,5 metres. Tot i això, tant el jardí com el mur de còdols que delimita la finca de can Relat, exerceixen una sensació d'esponjament sobre el carrer i obren les vistes al turó del Morral i a la creu que el corona. El vial presenta un fort desnivell envers l'est i compta amb edificacions a cada costat, adaptades i esglaonades seguint el pendent del carrer i amb els accessos facilitats mitjançant graons que ocupen parcialment el carrer causant estrenyiments puntuals. Aquest mateix pendent provoca que, adossat a la tanca que delimita el jardí de can Relat, hi hagi un passamà que facilita la pujada dels vianants. La via es troba pavimentada amb una capa d'asfalt, tot i que la part central està bastida amb peces de formigó planes com a indicatiu del traçat de l'antic camí ral que ressegueix. Alhora, aquestes peces es prolonguen fins als accessos principals de les cases més antigues.
Les construccions originals mantenen la tipologia originària dels segles XVII i XVIII, tot i que amb reformes posteriors i alguns edificis de nova planta. La tipologia general és d'edificis entre mitgeres destinats a habitatge, amb una parcel·lació força regular d'uns 4,5 metres de façana (exceptuant les dues primeres construccions de la banda de migdia) i una profunditat edificada d'entre 10 i 16 metres. Estan coberts amb teulades de dos vessants amb ràfecs de fusta i estan distribuïts en planta baixa i dos pisos. Presenten obertures rectangulars emmarcades en pedra i llindes datades, amb balcons de poc voladís als pisos superiors. Destaquen les façanes de migdia de les cases de la banda sud del carrer, amb grans galeries superposades d'arcs de mig punt. Pel que fa als materials i les tècniques constructives són de caire tradicional, amb parets de pedra, acabats arrebossats, etc.

Altres noms relacionats amb la via: carrer de Mèxic.

Es tracta d'un dels traçats històrics de la vila de Sant Hipòlit de Voltregà, començat a edificar al segle XVII i consolidat en els segles posteriors. Aquest carrer està disposat al llarg de l'antic camí ral de Sant Hipòlit a Sant Martí de Sobremunt, el qual passava per la banda de migdia del turó del Morral creuant el paratge de la font de la Sala en direcció a ponent. Així doncs, el carrer porta el nom d'aquest antic camí. Podem situar la seva construcció a l'entorn del període d'esplendor viscut durant l'etapa pre-industrial, el qual està personificat en el poderós gremi de paraires de la vila (segles XVI-XVII).
Tot i que el carrer sempre ha dut el nom de Sant Martí, durant la República fou denominat oficialment com a carrer de Mèxic.
L'any 2010, el barri del Mallol va ser seleccionat per part de la Generalitat de Catalunya, com a projecte mereixedor d'un Pla de Barris, amb la intenció d'executar una rehabilitació integral de la zona: urbanització dels carrers del barri (carrer del Mallol, de l'Hospital, de Sant Martí, etc.), així com de l'espai lliure al voltant de l'edifici del Mallol i la creació d'una àrea d'aparcament, entre d'altres millores. Aquestes intervencions estan relacionades amb la pavimentació de la via.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 83, 118.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 14.CA.