Carrer de l'Hospital - Tram 1 Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Hospital, 3-7 i 2-22
A la banda de ponent del nucli urbà, entre la plaça Nova i el carrer de Sant Martí
542m

Coordenades:

42.01648
2.23519
436676
4651889
08215-118
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVI-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer situat a la banda de ponent del nucli urbà de la vila, des de l'extrem de ponent de la plaça Nova i fins a la intersecció amb el carrer de Sant Martí. Es tracta d'un carrer de traçat molt irregular, corbat i amb molts punts d'inflexió, amb una longitud d'uns 90 metres i una amplada variable força estreta d'entre 3 i 4 metres. Presenta un lleuger pendent i compta amb edificacions a cada costat excepte en el tram que confronta amb els jardins de la Llar dels Jubilats. La via es troba pavimentada amb una capa d'asfalt, tot i que la part central està bastida amb peces de formigó planes com a indicatiu del traçat de l'antic camí ral que ressegueix. Alhora, aquestes peces es prolonguen fins als accessos principals de les cases més antigues.
Les construccions originals mantenen la tipologia originària dels segles XVI i XVIII, tot i que amb reformes posteriors i diversos edificis de nova planta. La tipologia general és d'edificis entre mitgeres destinats a habitatge, amb una parcel·lació força regular d'entre 6 i 8 metres de façana. Estan coberts amb teulades de dos vessants i distribuïts en planta baixa i pis, o bé dues plantes superiors. Presenten obertures rectangulars emmarcades en pedra i llindes datades i decorades (sobretot durant el segle XVIII). Pel que fa als materials i les tècniques constructives són de caire tradicional, amb parets de pedra, ràfecs inclinats, acabats arrebossats, etc.

Altres noms relacionats amb la via: carrer de Pau Iglesias.

Es tracta d'un dels traçats històrics de la vila de Sant Hipòlit de Voltregà. Constitueix un exemple de creixement lineal que fou començat a edificar al segle XVI i consolidat en els segles posteriors. Aquest carrer està relacionat amb l'antic camí ral que conduïa a l'hospital de Sant Hipòlit i que estava situat al bell mig de la via. En aquest sentit, cal especificar que la part central del carrer està bastida amb peces de formigó planes, probablement com a indicatiu del traçat del camí ral. Alhora, aquestes peces es prolonguen fins als accessos principals de les cases més antigues. Aquestes obres són conseqüència de les reformes efectuades dins del Pla integral del Barri del Mallol, un projecte de la Generalitat de Catalunya amb la intenció d'executar una rehabilitació integral de la zona: urbanització dels carrers del barri (carrer del Mallol, de l'Hospital, de Sant Martí, etc.), així com de l'espai lliure al voltant de l'edifici del Mallol i la creació d'una àrea d'aparcament, entre d'altres millores.
El carrer porta el nom de l'antic hospital de Sant Hipòlit, actualment desaparegut i que estava situat als actuals jardins de la Llar dels Jubilats, al bell mig de la via. Fou construït, probablement, a principis del segle XVIII. Posteriorment, a principis del segle XIX i després de la guerra del Francès (1808-1814), l'hospital reduí la seva activitat i recursos, passant a mans de la parròquia que el va rebatejar com a Hospital de Sant Josep. En l'actualitat, a la Casa de la Vila es conserva una llinda procedent de l'hospital, datada l'any 1796.
Durant la República, el carrer de l'Hospital passa a denominar-se carrer de Pau Iglesias, en homenatge al fundador del Partido Socialista Obrero Español.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 68, 95.
Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies de Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Urbanisme, 1985, p. 39.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 51, 99.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 10.CA.