Plaça de la Gleva Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Puig, 1-11 i 2-8
A la banda de migdia del nucli urbà, entre el carrer de la Gleva i el passatge Parés
518m

Coordenades:

42.0137
2.23673
436801
4651579
08215-119
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Modern
Contemporani
Popular
XVII-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Plaça de planta irregular, que comprèn el tram inicial del carrer del Puig i està delimitada pel carrer de la Gleva a ponent i pel passatge Parés a llevant. L'espai presenta cert pendent des de la meitat de la plaça i cap a la banda de llevant, amb unes escales situades a l'extrem nord-est que resolen el desnivell existent i faciliten l'accés als edificis que tanquen la plaça pel costat nord. Aquest espai està asfaltat i compta amb unes estretes voreres perimetrals. La plaça queda delimitada per tres façanes contínues d'edificacions, situades a les bandes de tramuntana, migdia i ponent, amb els accessos des del passatge Parés i el carrer de la Gleva. Es tracta d'un conjunt poc coherent, amb la majoria d'edificacions transformades o totalment substituïdes per edificis de nova planta més recents. Tot i això es conserven dos dels edificis originals, cal Cadiraire i can Seina, construïts al segle XVIII tal i com es desprèn de les nombroses llindes datades que presenten. Tipològicament parlant, la resta de construccions es corresponen amb edificis d'habitatges entre mitgeres de planta baixa i pis, o bé de planta baixa i dues plantes (hi ha excepcions més elevades), amb cobertes de teula àrab i ràfecs de voladís. Compten amb les façanes composades per eixos d'obertures verticals, amb balcons als nivells superiors, baranes de ferro i revestiments arrebossats. Tant la façana de migdia com la banda nord-est són les parts més alterades del conjunt.

Altres noms relacionats amb l'espai: placeta de la Gleva, el Joc de la Pilota, carrer del Puig - Tram 1.

Es tracta d'un dels trams històrics de la vila de Sant Hipòlit de Voltregà. Constitueix un exemple de creixement lineal que fou començat a edificar als segles XVII i XVIII. De fet, la plaça coincideix amb el primer tram del carrer del Puig, consolidat també en aquesta època. El carrer del Puig parteix de la plaça de la Gleva i discorre en direcció est per la part inferior del turó que li dóna nom.
Aquesta plaça està disposada al costat de l'antic camí ral que des del santuari de la Gleva creuava tot el terme municipal en direcció nord. Podem situar la seva construcció a l'entorn del període d'esplendor viscut durant l'etapa pre-industrial, el qual està personificat en el poderós gremi de paraires de la vila (segles XVI-XVII). En segon lloc, i relacionat amb un moment de possible reforma, els estralls ocasionats per la guerra de Successió. La vila de Sant Hipòlit fou saquejada i cremada per les tropes felipistes l'any 1714, fet pel qual la majoria de llindes documentades són posteriors a aquesta data.
Durant el segle XIX i part del segle XX, l'actual plaça de la Gleva era coneguda popularment com el Joc de la Pilota.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 69.
Torelló, Sant Vicenç, Sant Pere, Sant Hipòlit, Masies de Voltregà, Roda de Ter i Masies de Roda 1984. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General d'Urbanisme, 1985, p. 35.
SERRALLONGA, J.; CROSAS, C.; CASAS, P.; SERRA, L. (2014). Sant Hipòlit de Voltregà, l'empenta d'un poble. Vic: Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Eumo Editorial, Museu del Ter, p. 51, 55, 89, 98.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 11.CA.