Casa Segimon Trabal Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Hospital, 37
Forma part del conjunt de Vista Alegre, cantonada amb el carrer dels Sants Màrtirs
548m

Coordenades:

42.01745
2.23475
436641
4651997
08215-91
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 6722502DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici cantoner de planta rectangular, amb un espai de jardí posterior delimitat amb una tanca de pedra pel carrer dels Sants Màrtirs. La construcció es troba elevada 1,5m per damunt del nivell de circulació del carrer de l'Hospital i s'hi accedeix mitjançant una plataforma elevada delimitada amb una barana de ferro i amb les escales d'accés a l'extrem sud. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra sostingut amb mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. Totes les obertures són d'arc deprimit còncau i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La composició de la façana principal s'ordena a partir de dos eixos verticals amb dues obertures per planta, tot i que a la planta baixa es trenca la composició. S'hi obre el portal d'accés i dues finestres simples amb els ampits de pedra. Al primer pis hi ha dos finestrals que tenen sortida a dos balcons simples amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro treballat. A la segona planta, en canvi, s'obren dues finestres quadrangulars amb els ampits motllurats i protegides amb petites baranes de ferro a mode de balconeres. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat de color ocre.
La façana lateral, més modesta, s'adapta al fort desnivell del carrer dels Sants Màrtirs i compta amb obertures rectangulars amb els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament (sense pintar i amb diverses erosions). Hi ha tres finestres per planta i totes tenen els ampits motllurats.
La construcció està bastida en pedra i maons segons s'observa pels despreniments dels revestiments de les façanes.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 17.03.EA.