Casa M. Dolors Bansells Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer de l'Hospital, 35
Forma part del conjunt de Vista Alegre, prop de l'encreuament amb el carrer dels Sants Màrtirs
549m

Coordenades:

42.01735
2.23475
436641
4651986
08215-90
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Popular
XIX
Regular
El revestiment està degradat.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad:: 6722503DG3562S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb un espai de jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i una cornisa motllurada decorada amb botons i motius vegetals. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a llevant. La planta baixa es troba situada uns 2,5m per damunt del nivell de circulació del carrer i s'hi accedeix mitjançant una plataforma elevada amb escales als extrems nord i sud. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. La composició de la façana s'ordena a partir de tres eixos verticals molt clars, amb tres obertures per planta. La planta baixa compta amb tres finestres simples protegides amb reixes de ferro i tres portals d'accés a l'interior amb unes destacables portes de fusta. Als pisos superiors, en canvi, s'hi obren tres finestrals per planta, els del nivell superior de menors dimensions. Aquests finestrals tenen sortida a balcons simples amb les llosanes motllurades i les baranes de ferro, les de la primera planta decorades amb volutes. La façana presenta un revestiment arrebossat i pintat.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Roc.

SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 17.02.EA.