Casa Joan Casas
Sant Hipòlit de Voltregà

  Osona
  Carrer del Bisbe Morgades, 29
  Emplaçament
  Al tram central del carrer, prop de l'encreuament amb el carrer de Sant Antoni Maria Claret
  523m

  Coordenades:

  42.01614
  2.24009
  437082
  4651848
  Número de fitxa
  08215-86
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 7221715DG3572S
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb un pati allargat a la part posterior que compta amb un accés des del carrer del Batlle Serrallonga. En l'actualitat, la construcció forma cantonada amb una zona d'aparcament establerta entre aquests dos carrers. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec d'obra reformat a la façana principal, tot i que a la resta de l'edifici el ràfec és ceràmic i està sostingut amb biguetes de fusta. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a migdia. La planta baixa presenta dos portals d'accés a l'interior, un pel pas de persones i l'altre pels vehicles. Tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament. Damunt del portal del garatge hi ha dues obertures rectangulars resoltes amb vidre pavès. Al pis destaca una finestra i un finestral rectangulars, amb els emmarcaments en relleu. El finestral té sortida a un balcó simple protegit amb una barana de ferro treballat i una llosana motllurada integrada dins de la cornisa que recorre la divisòria entre els dos nivells. Alhora, aquesta llosana està sostinguda amb unes destacles mènsules motllurades. El parament principal presenta un revestiment arrebossat i pintat de color verd, amb un sòcol arrebossat de gramatge més dens i pintat de color verd fosc.

  Aquest edifici va ser objecte d'una important remodelació l'any 2010, en la que es va respectar la façana original i la tanca de tàpia que delimita la finca per la banda de llevant. Per contra, la façana posterior fou transformada amb uns grans finestrals. També es van enderrocar les corts de bestiar porcí que ocupaven bona part del pati posterior.

  SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 13.03.EA.