Casa Pilar Puigbó Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Bisbe Morgades, 13
Al bell mig del tram inicial del carrer del Bisbe Morgades
524m

Coordenades:

42.016
2.23937
437022
4651833
08215-84
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Les llosanes dels balcons estan força degradades.
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7221707DG3572S
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb un espai de jardí posterior. Presenta una coberta de teula àrab de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de maons ceràmics sostingut amb una solera de llates, bigues i mènsules de fusta. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a migdia. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant el gran portal d'accés principal, que és d'arc rebaixat. Les dues obertures del primer pis es corresponen amb una gran finestra apaïsada i un finestral simple que té sortida a un balcó corregut, amb la llosana motllurada i una barana de ferro simple. El pis superior es caracteritza per la presència d'un altre balcó corregut amb les mateixes característiques tipològiques que l'anterior, tot i que disposat a mode de galeria. La construcció, bastida en maons, presenta el parament arrebossat i pintat amb un to groguenc.

A grans trets podem situar la construcció d'aquest edifici a l'entorn d'un dels moments clau de la història de Sant Hipòlit: els estralls ocasionats per la guerra de Successió, en la que la vila de Sant Hipòlit fou saquejada i cremada per les tropes borbòniques l'any 1714. Si ens fixem en les dates gravades a les llindes d'altres edificis situats a la mateixa banda del carrer, veurem que són conseqüència de la reconstrucció arquitectònica a la que es va veure abocada la vila, després de la devastació parcial del nucli urbà. El moment àlgid d'aquesta reconstrucció, que s'inicià envers l'any 1721, fou entre els anys 1740 i 1765. A partir d'aquest moment, i malgrat la recessió econòmica documentada entre els anys 1763 i 1795, els patricis gremials incrementaren les inversions arquitectòniques, sobretot en els carrers del Mallol i del Puig (ampliant la part alta de les edificacions amb un pis, entre d'altres intervencions), així com el segon tram del carrer dels Marquesos de Palmerola, el carrer del Bisbe Morgades i el carrer de l'Hospital. Com a conseqüència, a finals del segle XVIII, la vila de Sant Hipòlit estava formada per un nucli antic originari a partir del qual s'estenien tres grans ramificacions urbanístiques, que coincidien amb els camins més importants de comunicació amb l'exterior (Serrallonga, 1986: 192).

SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 192.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 13.01.EA.