Casa M. Dolors i M. Carme Vilamala Sant Hipòlit de Voltregà

Osona
Carrer del Puig, 12-14
A la part inicial del segon tram del carrer del Puig, prop del passatge Parés
515m

Coordenades:

42.01352
2.23765
436877
4651558
08215-83
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
IPA 23641
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 7117004DG3571N
Adriana Geladó Prat

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, format per dos cossos adossats i amb un espai de pati lateral delimitat amb una tanca respecte al carrer. La construcció és el resultat de la unió de dues parcel·les preexistents. Ambdós volums presenten les cobertes de teula aràb de dos vessants i els careners paral·lels a la façana principal. El volum original, situat a la banda de ponent de la construcció, compta amb un ràfec ceràmic sostingut amb llates i bigues de fusta, mentre que a l'altre volum el ràfec és de fusta i ha estat restituït. La construcció està distribuïda en planta baixa, pis i golfes, amb la façana principal orientada a tramuntana. La planta baixa presenta un portal d'accés principal d'obertura rectangular, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i la llinda plana monolítica gravada amb l'any 1714. També s'hi obre una finestra rectangular reformada de les mateixes característiques, amb l'ampit de ceràmica. Al pis hi ha tres finestres rectangulars: les laterals tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament i els ampits de pedra motllurats, mentre que la central està emmarcada amb carreus de pedra i la llinda plana gravada amb l'any 1722 i una creu llatina central damunt del calvari. A les golfes s'hi obren dues petites finestres rectangulars i arrebossades. La tanca que delimita el pati lateral està rematada amb un ràfec de teula àrab i compta amb un gran portal d'arc rebaixat bastit amb maons disposats a sardinell. Els paraments de la construcció presenten un revestiment arrebossat i pintat de color groc.

Altres noms relacionats amb l'edifici: can Trujasses, can Vilamala.

Pels voltants dels anys 50 del segle XX, la casa era coneguda com a can Trujasses en referència al fet que la família que hi vivia criaven porcs i tenien unes truges molt grosses. La construcció, que estava deshabitada pels voltants de l'any 2008, fou reformada poc després.
En l'actualitat, una placa de ceràmica situada al costat del portal d'accés principal fa referència al tricentenari de l'edifici (1714-2014), anomenat actualment can Vilamala.

ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 127.
SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 12.03.EA.
Http://invarquit.cultura.gencat.cat/ [Consulta: 12-02-2020].