Casa Teresa Sala
Sant Hipòlit de Voltregà

  Osona
  Carrer del Puig, 22
  Emplaçament
  A la part inicial del segon tram del carrer del Puig
  513m

  Coordenades:

  42.01338
  2.23818
  436921
  4651542
  Número de fitxa
  08215-82
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 7117009DG3571N
  Autor de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici entre mitgeres de planta rectangular, amb jardí posterior. Presenta una coberta de teula aràb de dos vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec de peces de formigó sostingut amb una cornisa motllurada. Està distribuït en planta baixa i dos pisos, amb la façana principal orientada a tramuntana. Totes les obertures són rectangulars i tenen els emmarcaments arrebossats amb el mateix revestiment que cobreix la resta del parament, exceptuant les obertures de la planta baixa. Aquestes es corresponen amb una finestra simple i tres portals, un d'ells pel pas de vehicles, emmarcats amb el mateix aplacat de pedra que revesteix el parament d'aquesta planta. Damunt del portal d'accés principal es conserva un carreu gravat amb un anagrama marià, l'any 1692 i la inscripció "NUL EST 9V SAVVS FIA NIS PE", tot decorat amb volutes. Alhora, damunt de l'altre portal, hi ha una llinda plana monolítica gravada amb una data il·legible, tot i que documentada dins del segle XVII. Del primer pis destaquen dues finestres simples amb els ampits motllurats i un finestral central amb sortida a un balcó simple, amb una senzilla llosana i una barana de ferro. A la segona planta s'obren dues finestres balconeres protegides amb unes senzilles baranes de ferro. Adossat a la façana de llevant hi ha un volum anex de planta rectangular, distribuït en dos nivells i cobert amb una terrassa delimitada amb una barana de ferro. Tots dos volums presenten un revestiment arrebossat i pintat de color ocre als pisos superiors, mentre que a la planta baixa hi ha un aplacat de pedra amb sòcol inclòs.

  Altres noms relacionats amb l'edifici: can Vilano.

  Al llarg del segle XX, l'edifici fou conegut amb el renom de can Vilano, tot i que no es té notícia de la procedència del mateix. Del que sí hi ha constància és que des de principis del segle XIX, aquest mateix renom designava una casa ubicada al carrer Nou (actual carrer dels Marquesos de Palmerola). És probable que en Josep Sala i Juvanteny, nascut a la casa del carrer Nou, traslladés el renom cap al carrer del Puig en casar-se amb la pubilla Gallifa d'aquest carrer.

  ANGLADA I ARBOIX, Emília (2008). Noms propis del Voltreganès. Vic: Eumo Editorial, Centre d'Estudis del Voltreganès, p. 130.
  SERRALLONGA, Joan; VILA, Assumpta; ESPADALER, Ramon (1986). Sant Hipòlit de Voltregà dins la història. Vic: Eumo, p. 77.
  SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS (2019). "Catàleg de béns a protegir". Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà. Document per a l'aprovació definitiva, setembre 2019. Codi identificador: 12.02.EA.