Carrer d'Alfons IV Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Alfons IV, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60488
2.28814
440682
4606153
08096-220
Patrimoni immoble
Conjunt arquitectònic
Contemporani
Modernisme
Noucentisme
Popular
XIX
Regular
Necessita algunes actuacions de millora
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Diversos
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

El carrer d'Alfons IV forma un dels trams en que està dividida la carretera. La Carretera forma l'espinada de la població. Està formada de sud a nord, en el seu tram urbà compacte pels carrers Francesc Macià, Alfons IV, Anselm Clavé, Joan Prim i Primer Marquès de les Franqueses. Ha estat la via de relació, progrés i relació i, malgrat els noms que té, es pot ben bé dir que el seu nom propi és aquest: "la Carretera". La població es va estendre a un costat i altre d'aquesta artèria vital, de manera que el creixement de Granollers ha seguit el seu traçat. Els edificis que tenen interès patrimonial que es troben al seu traçat són els que segueixen: SENARS: 1-3 (edifici de can Bosch, era el ferrer de la plaça de la Corona), 15-17-19-21-25 (tipologia tradicional urbana de planta baixa i pis, probablement de 1915), 27, 33-35 (ca la Manada)-37-39 (tipologia tradicional), 47-49 (decoració esgrafiada modernista - noucentista, restaurada la meitat de la façana, cal Bort, carnisseria), 67-69 (can Blanco)-71(can Pepet Carnisser), 77, 79, 83, 87-89 (casa de veïns, 1928, ca l'Estanquer), 91 / PARELLS: 2 (edifici dels antics Jutjats que continua pel carrer de Castilla), 4, 6-8, 14, 22 (ca la Fustereta o ca la Rosa, botiga de queviures), 24, 28, 30, 32, 40- 42 (ca la Verge)-44-46 (cal Marxant)-48, 50, 56, 58-60 (refeta integrant-la, ca l'Onya)-62, 64 (casa Trullàs), 66, 68, 72 (casa Pere Gendra), 80-82-86 (planta baixa i pis)

La Porxada és el símbol de la Vila, la carretera de la ciutat (GARRELL, 1929).

El nom de carrer d'Alfons IV és un dels diversos que ostenta la carretera. Baixa des de can Canut (la casa del baster de la plaça de la Corona (per la dreta) i can Bosch ferrer per l'esquerra fins arribar a la cantonada de ca l'Eloi (GARCIA-PEY, 1990), La Roser Carreras Clavell va posar estanc a la plaça Caserna 8, que després traslladà al capdavall de la carretera al carrer d'Alfons IV número 89, però va ser l'home el que es va conèixer amb aquest motiu. Les cases a les quals han estat aquesta gent, els dos estancs i la que encara viuen al carrer de la Princesa 84 se les anomenava ca l'Estanquer (GARCIA-PEY, 1990).

GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. GARRELL, Amador (1929) "Editorial" La Gralla, Vol. 3, La Carretera i el mercat, Granollers