Casa de Pere Gendra Granollers

Vallès Oriental
Carrer d'Alfons IV, 72 - Carrer de Navarra, 08400-GRANOLLERS
A la zona d'eixampla de Granollers

Coordenades:

41.60396
2.28772
440646
4606051
08096-60
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Noucentisme
XX
1929
Manuel Raspall i Mayol
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-002
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15331DG4006S
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Casa de veïns que forma doble cantonada entre els carrers d'Alfons IV i Martí Grivé. Consta de planta baixa i dues plantes pis. La composició simètrica de les façanes s'accentua a la façana principal amb la coberta-frontó sobre l'espai de l'escala i la forma del portal que li dóna accés. El tractament unitari del parament de façanes es reforça amb els relleus horitzontals com a contrapunt de la composició vertical de les obertures de façana que incorpora elements formals d'art decó. Hi ha impostes a nivell de forjat i a un terç del buit (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

El tractament compositiu és representatiu de la darrera etapa acadèmico-noucentista de Manuel Raspall. Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-002

Es troba al carrer-carretera que travessa el casc urbà i que impulsà el creixement del primer eixampla de Granollers, a finals del segle XIX, on es troben representats els moviments arquitectònics dels darrers cent anys. Aquest eix, darrerament, està patint un fort procés de transformació amb la proliferació de construccions de substitució.

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu.. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.