Cal Mal Llamp Granollers

Vallès Oriental
Carrer de Santa Elisabet, 7 i 9, 08400-GRANOLLERS
Sobre l'antic camí reial a Vic

Coordenades:

41.60873
2.28768
440647
4606580
08096-29
Patrimoni immoble
Edifici
Medieval
Gòtic
Modern
XIV-XVIII
Bo
Legal
PEPHA nou, Núm. R-111
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. cad.: 15303DG4006E
ARQUEOCIÈNCIA - J. M. Huélamo

Edifici entre mitgeres de planta rectangular a l'antic camí de Vic, dins del recinte emmurallat de Granollers. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb coberta de teula àrab a doble vessant. A la façana, que és plana amb arrebossat, s'observa com a elements destacats, a la primera planta, una finestra gòtica, a la banda de migdia, geminada trilobulada convertida en balcó a la que li falta la columna central. En aquesta mateixa planta hi ha una petita finestra de llinda plana emmarcada per carreus i un altre balcó de dibuix. A la planta baixa s'observen dues portes de llinda plana amb brancals de carreus (CUSPINERA et alií, 2001; PATRIMONI, 1985).

El carrer Santa Elisabet és el camí Reial de Vic (PATRIMONI, 1985). Protegida al PEPHA del 1985 i proposta de protecció al nou PEPHA Fitxa. Núm. R-111

Francesc Muntañà Casabella i la taverna que tenia en aquesta casa eren conegudes per "en Mal Llamp". L'establiment era molt concorregut pels pagesos de l'època en dia de mercat, segons notícia de 1893 (GARCIA-PEY, 1990). Al llarg de l'època medieval Granollers va canviant de jurisdicció (reial o senyorial) en funció dels interessos polítics de cada moment En els moments en que va pertànyer al domini reial, la vila va anar obtenint privilegis que afavorien la seva organització municipal, com per exemple l'exclusivitat de la justícia reial (1219), l'elecció de batlle, l'elecció de quatre jurats (1356) i la imposició de tributs municipals (1366) vinculat a la construcció de la muralla. El 1418 Granollers passà definitivament a poder reial i a patir de 1500, amb la instauració de la insaculació diversos privilegis van reforçar l'autonomia de la vila, que preparaven per al gran moment de Granollers, el segle XVI (GRANOLLERS, 2001).

CUSPINERA I FONT, Lluís et al. (2001) Pla especial de protecció del Patrimoni Històric-Arquitectònic de Granollers. Granollers. Document administratiu., GARCIA-PEY, Enric (1990) Recull onomàstic de Granollers: Motius, topònims, nomenclatura, Estudis de Granollers i del Vallès Oriental, Núm. 3, Granollers, Ajuntament de Granollers. PATRIMONI (1985) Patrimoni Històric Arquitectònic. Granollers: Caixa de Crèdit Granollers.