Xarxa Natura 2000 Vallirana

  Baix Llobregat
  Terme municipal de Vallirana
  La pràctica totalitat del terme exceptuant les zones urbanitzades
  321m

  Coordenades:

  41.36271
  1.94442
  411712
  4579560
  08295-796
  Patrimoni natural
  Zona d'interès
  Bo
  Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea especial de conservació
  Acord de Govern 150/2014, de 4 de novembre de 2014
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Diversos propietaris
  Adriana Geladó Prat

  Xarxa europea d'espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l'activitat humana que s'hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies, i evitant-ne el seu deteriorament. A Catalunya existeixen 115 espais que estan declarats com a Llocs d'Importància Comunitària (LIC) i 73 com a Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). D'entre els primers, 29 han estat declarats com a Zones Especials de Conservació (ZEC) (dades de l'any 2013). El terme municipal de Vallirana està inclòs en l'extrem septentrional de l'espai natural Xarxa Natura 2000 i és conegut com a Serres del Litoral Centrals. Aquest espai, declarat com a Zona Especial de Conservació (ZEC) de la regió mediterrània a Catalunya, inclou les Muntanyes de l'Ordal (en el que s'enclava part del terme), el qual al seu torn forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya. La major part de la superfície forestal del terme està inclosa a la xarxa, així com la meitat del sòl no urbanitzable (1414,3 ha). En total són 711,2 hectàrees de sòl no urbanitzable dins la Xarxa Natura 2000 i 703,1 ha que no hi estan incloses. En aquest sentit, la qualificació que atorga la Xarxa Natura 2000 està complementada pel Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona, que considera aquests mateixos territoris de protecció especial.

  El 5 de setembre de 2006, el Govern de Catalunya va aprovar la proposta catalana de Natura 2000. Aquesta aprovació implicava la designació de noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i la proposta de nous llocs d'importància comunitària (LIC), però també recollia les ZEPA designades i els LIC aprovats amb anterioritat. Posteriorment, la xarxa Natura 2000 ha estat modificada pels acords de Govern 115/2009, 138/2009 , 150/2009, 166/2013, 176/2013 i 150/2014, culminant el desplegament de la xarxa Natura 2000 al nostre país.

  Http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/xarxa_natura_2000/ (Consulta: 20-06-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: [Diputació de Barcelona, Inèdit], p. 15-16, 20, 36.