Penya Esquerdada Vallirana

Baix Llobregat
Espadat de Baix - Torrent del Salt del Bou
Al sud de l'Espadat de Baix, damunt del torrent i prop del camí al Marge del Moro
382m

Coordenades:

41.35765
1.93756
411131
4579005
08295-794
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea especial de conservació
PEIN pel Decret 328/1992, de 14 de desembre
Fàcil
Altres
Privada
Ref. Cad.: 08296A00500005
Adriana Geladó Prat

Formació rocosa encinglerada situada a l'esquerra de la pista que es dirigeix cap al Pla del Marge del Moro, en el punt on el vessant comença a descendir cap al Mas de les Fonts per un costat, i cap a la Vall d'Arús per l'altre. La cinglera presenta una forma ondulant en alçat i està caracteritzada pel desenvolupament de cavitats subterrànies situades en materials dolomítics. Aquestes es deuen a un basculament de la part del vessant rocós en direcció a la vall. Aquest fet, juntament amb les zones de la Serra del Mas i del Pla d'Ardenya, converteixen aquesta zona un espai espeleològic de primer nivell. La zona era una de les àrees de cria i nidificació de l'àliga perdiguera o cuabarrada (Aquila fasciata), tot i que des de l'any 2010 no hi ha indicis de la seva presència dins del terme de Vallirana. L'espai està inclòs dins de l'ENP de les Muntanyes de l'Ordal.

El nom amb el que és coneguda la zona prové del fet que s'hi documenten diversos avencs, dos d'ells de més de 50 metres de profunditat.

Http://www.naturalocal.net (Consulta: 20-06-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: [Diputació de Barcelona, Inèdit], p. 15, 40.