Penya Esquerdada Vallirana

  Baix Llobregat
  Espadat de Baix - Torrent del Salt del Bou
  Al sud de l'Espadat de Baix, damunt del torrent i prop del camí al Marge del Moro
  382m

  Coordenades:

  41.35765
  1.93756
  411131
  4579005
  08295-794
  Patrimoni natural
  Zona d'interès
  Bo
  Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea especial de conservació
  PEIN pel Decret 328/1992, de 14 de desembre
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00500005
  Adriana Geladó Prat

  Formació rocosa encinglerada situada a l'esquerra de la pista que es dirigeix cap al Pla del Marge del Moro, en el punt on el vessant comença a descendir cap al Mas de les Fonts per un costat, i cap a la Vall d'Arús per l'altre. La cinglera presenta una forma ondulant en alçat i està caracteritzada pel desenvolupament de cavitats subterrànies situades en materials dolomítics. Aquestes es deuen a un basculament de la part del vessant rocós en direcció a la vall. Aquest fet, juntament amb les zones de la Serra del Mas i del Pla d'Ardenya, converteixen aquesta zona un espai espeleològic de primer nivell. La zona era una de les àrees de cria i nidificació de l'àliga perdiguera o cuabarrada (Aquila fasciata), tot i que des de l'any 2010 no hi ha indicis de la seva presència dins del terme de Vallirana. L'espai està inclòs dins de l'ENP de les Muntanyes de l'Ordal.

  El nom amb el que és coneguda la zona prové del fet que s'hi documenten diversos avencs, dos d'ells de més de 50 metres de profunditat.

  Http://www.naturalocal.net (Consulta: 20-06-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: [Diputació de Barcelona, Inèdit], p. 15, 40.