ENP Muntanyes de l'Ordal Vallirana

Baix Llobregat
Al nord-oest i al sud-est del terme municipal
Disposat en dues zones diferenciades: la zona del Lledoner i de la Vall d'Arús i rodalies
437m

Coordenades:

41.35541
1.93958
411297
4578755
08295-795
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea especial de conservació
PEIN pel Decret 328/1992, de 14 de desembre
Fàcil
Altres
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

L'Espai Natural Protegit Muntanyes de l'Ordal s'engloba en el vessant septentrional del massís del Garraf i constitueix una prolongació natural cap a l'interior, en contacte amb la depressió del Penedès. Aquest espai té un total de 7.411,39 ha, de les quals 752,64 (un 10,16% del total) pertanyen al municipi de Vallirana. L'espai va ser inclòs l'any 1992 dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN). Està format per sistema càrstic amb masses de calcàries mesozoiques i dipòsits de sediments marins, que donen cos a un relleu calcari ben característic. Destaca també la diversitat de la vegetació rupícola i també alguns fragments de vegetació humida de caràcter centreeuropeu, que contrasten amb la vegetació mediterrània dominant. Gairebé la pràctica totalitat del territori s'ha d'incloure en el domini de l'alzinar litoral, tot i que l'alzinar climàcic hi és força rar, essent substituït per comunitats secundàries com les brolles o les garrigues. Destaca també la fauna invertebrada i, en especial, la cavernícola, amb nombrosos elements singulars. Dins del terme municipal de Vallirana, l'espai ocupa el quadrant nord-oest (zona del Lledoner i Serral del Cúpol) i l'extrem sud-est (torrent de Campderròs, la Vall d'Arús, l'Escletxa de la Mata, el Pla d'Ardenya i la Serra del Mas, així com la Penya del Moro).

L'Espai Natural Protegit de les Muntanyes de l'Ordal va ser incorporat al PEIN pel Decret 328/1992, pel qual s'aprovava el Pla d'espais d'interès natural. Aquest espai va ser declarat per primera vegada com a Lloc d'Importància Comunitària (LIC) l'any 1997, com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) el 2005 i, posteriorment, va ser ampliat com a espai Natura 2000 mitjançant l'Acord del Govern 112/2006, de 5 de setembre, que va aprovar la xarxa Natura 2000 a Catalunya (DOGC 4735, de 6-10-2006).

AMICS DE VALLIRANA (2007). La Vallirana del segle XX. Imatges i Memòria. Vallirana: Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, p. 65. Http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/espais_sistema/barcelona/ord/ (Consulta: 20-06-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: [Diputació de Barcelona, Inèdit], p. 14. PUJOL TORRES, Josep Maria (2015). Pla Especial per a la Restauració i Rehabilitació de l'Ermita de Sant Silvestre i del seu entorn. Vallirana. Vallirana: Arquitectura Pujol, Ajuntament de Vallirana [Inèdit], p. 17-18.