Serra del Mas Vallirana

  Baix Llobregat
  Serres d'Ordal
  Entre el Pla d'Ardenya i la Penya Esquerdada, prop del terme municipal de Begues
  523m

  Coordenades:

  41.35605
  1.92822
  410348
  4578837
  08295-793
  Patrimoni natural
  Zona d'interès
  Bo
  Legal
  • Xarxa natura 2000
  • Natura 2000
  • Àrea especial de conservació
  PEIN pel Decret 328/1992, de 14 de desembre
  Fàcil
  Altres
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00500005
  Adriana Geladó Prat

  Formació muntanyosa delimitada entre el Pla d'Ardenya i la Penya Esquerdada, a la banda sud del terme municipal. La zona està caracteritzada per la formació geològica de materials calcaris del Juràssic i del Cretaci, que alhora també caracteritzen el massís del Garraf. Està definida per l'alineació dels relleus dels plans del Marge del Moro i del Sotarro, cap al Pla d'Ardenya. El conjunt constitueix un espai de formes exocàrstiques on les dolomies formen esquerdes superficials. Es tracta d'un important sistema càrstic que també inclou el Pla d'Ardenya i la Penya Esquerdada. En aquest sentit, la circulació de les aigües per les fractures a través del massís provoca la dissolució de la roca calcària degut a l'acidificació. Aquest fet origina l'aparició de les cavitats i dels avencs. La circulació subterrània hídrica també va donar lloc a l'explotació dels dipòsits de calcita espàtica o sal de llop, una de les antigues activitats econòmiques desenvolupades a la zona. Entre el sector de la Serra del Mas i del Pla d'Ardenya hi ha catalogats més de 50 avencs i esquerdes de diferents tipologies i fondàries. Aquest fet converteix aquesta zona un espai espeleològic de primer nivell. La zona era una de les àrees de campeig i nidificació de l'àliga perdiguera o cuabarrada (Aquila fasciata), tot i que des de l'any 2010 no hi ha indicis de la seva presència dins del terme de Vallirana. L'espai està inclòs dins de l'ENP de les Muntanyes de l'Ordal.

  Http://www.naturalocal.net (Consulta: 20-06-2017). MARGALL, M.; MIRALLES, J. (2016). Diagnosi dels espais lliures-Municipi de Vallirana. Informe tècnic. Barcelona: [Diputació de Barcelona, Inèdit], p. 15, 40.