Sistema hidràulic dels molins de la Riera de Miralles
Santa Maria de Miralles

  Anoia
  De Sant Romà al Molí de Baix al llarg de la Riera de Miralles, a l'Est del terme
  Emplaçament
  A l'est del terme, seguint el camí de la Llacuna des de Sant Romà al Molí de Baix

  Coordenades:

  41.50961
  1.5432
  378428
  4596356
  Número de fitxa
  08257-91
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Obra civil
  Contemporani
  Popular
  Segle
  XIX-XX
  Estat de conservació
  Dolent
  Protecció
  Legal
  NNSS Ajuntament 2002
  Accés
  Difícil
  Sense ús
  Titularitat
  Privada
  Diversos propietaris
  Autor de la fitxa
  F. Xavier Menéndez

  Conjunt de canalitzacions, recs, basses, rescloses i altres estructures soterrades o a la vista que conformaven el sistema de circulació de les aigües procedents de la Riera de Miralles vinculats als molins fariners existents en aquest sector. El recorregut aniria des dels voltants de sant Romà fins al Molí de Baix, seguint la Riera de Miralles (fitxa 42) i l'aquïfer Carme- Capellades (fitxa 83) i paral·lel a la carrerada o camí de la Llacuna (fitxa 28), al llarg d'uns 2 - 2'5 Km. El conjunt inclou els molins que encara es conserven (Moli de dalt, fitxa 16; Molí del Mig, fitxa 13; Molí de Baix, fitxa 11) i les estructures singulars i visibles (com l'Aqüeducte o Pont del Rec, fitxa 44 i les rescloses de La Françola, fitxa 123, i la resclosa de Sant Romà, fitxa 124) i així com les mines i estructures de canalització soterrades construides en volta de totxo que sobreviuen en alguns trams, abans i després de l'aqüeducte o pont del Rec. El rec discurria soterrat o a l'aire lliure, al mig dels camps. Els actuals conreus de ceps de vinya han desdibuixat o eliminat els rec. També hi ha encara visible, però molt malmesa, l'entrada al rec soterrat a uns 100m.al sud de la casa o molí de Baix o les Serenes. També s'observen recs en superficie excavats al sól, ja fora d'ús, als voltants del Molí de Dalt. També s'inclouen les basses dels molins, que no hem pogut identificar. La del Molí de Dalt va ser eliminada.

  A les NNSS de l'Ajuntament (2002) aquest element està conformat com dos de difents:
  Sistema hidràulic Sant Romà-Molí de Dalt. Inclouria la resclosa de Sant Romà i el Rec i el Molí de Dalt, amb la seva bassa, així com l'aqüducte o pont del Rec incloent la canalització soterrada en volta.
  Sistema hidràulic Françola-Molí del Mig-Molí de Dalt. Inclouria la Resclosa de la Françola, el rec (que en alguns trams discorre soterrat, cobert amb volta de totxo) així com els molins del Mig i de Baix amb les seves respectives basses.
  La Foto 1 correspon a una boca d'entrada de mina a 100 m. al sud del Molí de baix. Foto: IPAC, Inventari del Patrimoni Arquitectònic de la GC ( Agents rurals 2011). Actualment aquesta entrada està molt més malmesa, quasi no es percep.
  La Foto 2 correspon a un tram de rec superficial prop del Moli de baix
  La Foto 3 correspon a un tram de rec superficial entre la Françola i el Molí de Dalt
  Les coordenades UTM corresponen a