Pont de la Vaca Dosrius

Maresme
Carrer de la Pujada del Castell - Dosrius
Al final del carrer, sota la ronda de Francesc Macià, al costat de cal Ninet
168m

Coordenades:

41.59612
2.40658
450545
4605106
08075-276
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Popular
XX
Regular
Afectat per la vegetació del torrent i pels grafits pintats.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Pública
Ajuntament de Dosrius
Adriana Geladó Prat

Petit pont aïllat que salva el desnivell d'un torrent que baixa del Castell i va a parar a la riera de Dosrius. Està format per un sol arc rebaixat bastit amb maons disposats a sardinell, sostingut pe dos brancals fets de maons també. La resta de l'estructura està bastida en pedra de diverses mides, disposada irregularment i lligada amb morter. La part superior o tauler presenta uns encaixos rectangulars per conduïr les aigües, donada la seva funció original.

Aquest petit aqueducte fou construït per fer arribar l'aigua de la Mina del Rector a algunes cases del poble. Aquesta mina fou construïda a la Font d'en Sala, on hi havia un naixement d'aigua propietat de la masia de ca l'Albert (estava situada damunt seu). Mitjançant una conducció de fang juntament amb un sistema de tubs i pericons, l'aigua es feia arribar a cal Rei, can Vergès, cal Xino, ca la Planxadora i el Pont de Vaca, on hi havia un repartidor. Desprès anava cap a can Pinós i la Rectoria, on hi havia dues bifurcacions, una cap a les Escoles velles (carrer de Sant Llop) i una altra cap a can Bellonch, amb un repartidor cap a ca l'Andreu i el carrer de Mossèn Jacint Verdaguer. L'any 1943 es va canviar el tub de tota la conducció d'aigua per un altre de fibrociment més modern. És probable que l'estructura es deixés d'utilitzar pels voltants dels anys 70, donat que el 1972 es va instal·lar la xarxa pública d'abastiment d'aigua a Dosrius.

ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (2004). "L'Esteve Albert i la gent del seu poble natal. Què en saben, què en pensen". Duos Rios, núm. 1, Monogràfic In memoriam Esteve Albert i Corp, p. 59. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.S.43/204.