Ca l'Albert Dosrius

Maresme
Carrer de la Pujada del Castell, 26 - Dosrius
A l'extrem sud-est del turó del Castell, damunt la ronda de Francesc Macià
191m

Coordenades:

41.59752
2.40711
450590
4605261
08075-35
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Bo
Inexistent
Fàcil
Residencial
Privada
Ref. Cad.: 08074A02500040
Adriana Geladó Prat

Masia aïllada formada per tres cossos adossats que li proporcionen una planta més o menys rectangular. El volum central està situat al bell mig de la construcció. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener perpendicular a la façana principal, i està distribuït en planta baixa i pis. La façana principal, orientada al sud-est, compta amb obertures rectangulars. El portal i la finestra de la planta baixa han estat reformats, mentre que les finestres del pis tenen els ampits motllurats. A la part superior del parament, damunt del revestiment, hi ha pintada la següent inscripció: "AÑ / 1837". Adossat a la façana sud-oest hi ha un altre volum rectangular distribuït en planta baixa i pis, i cobert amb una terrassa delimitada amb barana d'obra i gelosia de maons. Presenta unes escales simples exteriors que donen accés al pis superior. El darrer volum s'adossa a l'extrem nord-est del principal. És rectangular, consta d'una sola planta i es cobreix amb una terrassa delimitada amb el mateix tipus de barana que en el cos anterior. A continuació hi ha un sèrie de petits volums auxiliars força degradats. De manera unitaria, la construcció presenta els paraments arrebossats i emblanquinats. L'espai de pati davanter està delimitat per una barana d'obra amb les mateixes característiques que en els volums laterals.

Encastada a la façana principal hi ha una placa commemorativa de la Iª Conferència del Front Nacional de Catalunya, que es celebrà a l'edifici: "EL 18 D'ABRIL DE 1946, AQUÍ, A LA CASA DE L'ESTEVE ALBERT, S'HI CELEBRÀ LA Iª CONFERÈNCIA DEL FRONT NACIONAL DE CATALUNYA (FNC)". El text va acompanyat d'un fragment de l'Himne de la resistència del Front Nacional de Catalunya, composat per Pere Carbonell a la presó Model l'any 1945. Altres denominacions relacionades amb l'edifici: can Sala, cal Llamp, cal Raio.

La primera referència documental relacionada amb l'edifici es troba en les "Llibretes per cobrar lo reial cadastro de dosrius y cañamas del primer ters de 1786". En elles, i també en les posteriors fins l'any 1792, hi apareix el nom Sala i Personal Esteva Sala. En aquest sentit, és força probable que la data pintada a la façana principal fagi referència a una reforma de l'edifici. Posteriorment, la casa apareix grafiada en un plànol del nucli antic elaborat l'any 1853 i també consta en la reproducció d'una pintura de Dosrius comprada a Madrid, i datada entre 1867 i 1870, propietat de la família Fàbregas Rigola. Després de la guerra Civil, la masia va ser comprada pels pares de l'Esteve Albert com a casa d'estiueig. Hi varen fer reformes i ampliacions. La casa s'abastia amb l'aigua de la Mina del Rector, que estava situada damunt de la masia i era propietat de la família. L'any 1946, l'edifici fou la seu de la Iª Conferència del Front Nacional de Catalunya. La placa commemorativa d'aquest acte fou instal·lada el 17 de maig de 1998 i és obra de la ceramista Berta Julivert.

ALBERT, Esteve (1972). El Maresme de Dosrius estant (1914-1921). Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana; Barcelona: Editorial Rafael Dalmau, p. 12-14. ALSINA I BOIX, Neus; JUBANY I PINÓS, M. Àngels (2004). "L'Esteve Albert i la gent del seu poble natal. Què en saben, què en pensen". Duos Rios, núm. 1, Monogràfic In memoriam Esteve Albert i Corp, p. 54-61. ALSINA, N.; CALONGE, R.; CUSPINERA, L.; JUBANY, M.A.; LACUESTA, R. (2005). Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Dosrius. [Barcelona: Diputació de Barcelona, Ajuntament de Dosrius], Núm. Ref.: I.RU.24/043. El Full. Revista d'informació municipal. Dosrius: Ajuntament de Dosrius, núm. 34, p. 25.