PASSATGE DE JOAN LLUCH Copons

Anoia
Passatge de Joan Lluch, 08289
A la banda sud del nucli urbà, entre el carrer de Vilanova i l'antiga carretera a Calaf
423m
08071-131
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Diversos propietaris
Adriana Geladó Prat

Carrer de traçat rectilini i força amplitud que està situat al sud del nucli urbà de la vila.
La via enllaça amb l'antiga carretera d'anar a Calaf, a llevant, i amb el carrer de Vilanova, a ponent. El carrer està pavimentat, amb voreres baixes en ambdós costats i presenta un traçat planer. El carrer està delimitat per dues cases situades a banda i banda, amb patis posteriors. Aquestes cases presenten una tipologia similar: plantes rectangulars amb patis posteriors, distribuïdes en dos i tres pisos i amb algunes obertures emmarcades en pedra i datades dins del segle XVIII.

Joan Lluch, natural de Copons i resident a Barcelona, tenia una casa situada al bell mig del traçat del actual carrer o passatge del mateix nom. El propietari va fer donació de l'edifici a l'ajuntament, el qual la va enderrocar per poder crear l'accés principal al nucli desde la nova carretera qua s'estava construïnt, i que enllaçava Jorba amb Calaf i Ponts (actual carretera C-1412az). En el seu honor se li dedicà el carrer.

CLUB ESCOLAR 3C (1998). "Carrer del Castell". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 5, p. 2.
Copons. Plànol urbà / Guia d'interès. Copons: Ajuntament de Copons, 2000.