Passatge del camí del Mig Copons

Anoia
Carrer de Sant Magí, 17-camí del Mig, 08289
A la banda de tramuntana del nucli urbà, al costat de ponent del carrer de Sant Magí
432m

Coordenades:

41.6378
1.51739
376518
4610624
08071-132
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Popular
XVIII
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Privada
Ref. Cad.: 6508519CG7160N
Adriana Geladó Prat

Passatge cobert al que s'accedeix des del carrer de Sant Magí i que travessa la casa a la que es troba integrat, cal Gili. És de traçat rectilini i està cobert per una volta d'arc rebaixat bastida en maó pla, sostinguda als murs laterals, en aquest cas bastits en pedra de diverses mides, lligada amb morter de calç. L'accés des del carrer de Sant Magí presenta els brancals bastits en carreus de pedra escairats i compta amb un arc superior de mig punt bastit en maons disposats a sardinell, i actualment tapiat. És probable que aquest arc formés part del passatge, en algun moment donat, cosa que indicaria que la volta hagués estat refeta. L'accés des del camí del Mig, en canvi, està arrebossat i emblanquinat.

Fins a principis del segle XVIII, els conreus de regadiu ocupaven bona part del sector de ponent del carrer de Sant Magí, que antigament es coneixia com el carrer Major. A mitjans de segle hi ha constància de la reconstrucció de diversos edificis del sector de llevant, sota del carrer del Mur actual. I posteriorment, l'activitat constructiva i especulativa es concentra al Cap de Vila, al sector de tramuntana . El passatge dóna accés al camí del Mig, que marxa en direcció ponent cap a la zona d'horta que caracteritza la zona.

MUÑOZ, Natàlia (2004). "Renoms de Copons: el carrer de Sant Magí". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 18, p. 16. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 21-22.