Pont d'accés a Copons Copons

Anoia
Carretera de Ponts C-1412az, 08289
Al sud del nucli urbà, donant-li accés des de la nova carretera C-1412
413m

Coordenades:

41.6344
1.5194
376679
4610244
08071-133
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Popular
XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Generalitat de Catalunya
Adriana Geladó Prat

Pont de traçat rectilini damunt la riera de Sant Pere, situat al sud del nucli urbà i que dóna accés al poble. Presenta una alçada considerable, necessària per salvar el desnivell existent entre la carretera i la riera. Està format per tres grans arcs de mig punt adovellats, sostinguts per pilars bastits amb carreus de pedra escairats i amb les impostes motllurades. Els extrems d'aquests pilars són arrodonits i fan la funció de tallamars, concebuts per contenir les avingudes fortes de l'aigua. Tot i que els intradós dels arcs es troben actualment restituïts en formigó, en origen eren bastits amb maons (se'n manté algun testimoni). La part superior del pont està asfaltada, compta amb voreres baixes en tots dos costats i està protegida per una barana de ferro, amb els capponts oberts.