Pont de Viladases Copons

Anoia
Torrent de Viladases, 08289
A ponent del nucli urbà, entre els termes municipals de Copons i Jorba
493m

Coordenades:

41.63315
1.49629
374752
4610139
08071-134
Patrimoni immoble
Obra civil
Contemporani
Popular
XIX-XX
Bo
Inexistent
Fàcil
Social
Pública
Ajuntament de Copons
Adriana Geladó Prat

Pont de traçat rectilini damunt del torrent de Viladases, situat a ponent del nucli urbà pel camí de ca l'Arnau, sota la masia de cal Favó. Està format per un arc de mig punt bastit en maons, tot i que en origen era adovellat i estava bastit en pedra desbastada lligada amb morter de calç. La resta de l'estructura també està bastida amb el mateix tipus de pedra, però disposada en filades més o menys regulars i amb petites pedres falcant les juntes. L'arc s'assenta damunt de dos pilars d'escassa alçada, bastits amb carreus de pedra ben escairats i pedra petita a les juntes també. La part superior del pont es correspon amb el camí de terra que marxa en direcció a les masies de cal Xicot Gros i Xic, pertanyents al terme municipal de Jorba. No presenta cap barana o barrera de protecció i té els capponts oberts.

El pont està situat en el límit municipal amb la població de Jorba. De fet, pràcticament la meitat de l'estructura pertany a aquest municipi.