Cal Pepateia / Cal Bel
Copons

  Anoia
  Carrer de Vilanova, 34, 08289
  Emplaçament
  A la banda de migdia del nucli urbà, formant cantonada entre el c. Vilanova i el ptge. Joan Lluch
  423m

  Coordenades:

  41.63521
  1.51837
  376595
  4610336
  Número de fitxa
  08071-13
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Popular
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Inexistent
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  Ref. Cad.: 6605201CG7160N
  Autoria de la fitxa
  Adriana Geladó Prat

  Edifici cantoner de planta quadrada, amb pati posterior i diversos volums aïllats que l'envolten. El volum principal presenta la coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i està distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal, orientada al carrer de Vilanova, presenta dos portals d'accés rectangulars, dels quals el de la dreta ha estat reformat. El principal, en canvi, conserva els brancals bastits amb carreus de pedra ben desbastats i la llinda plana monolítica. A l'esquerra hi ha una petita finestra rectangular emmarcada amb carreus de pedra i reixa de ferro. Les obertures del primer pis es corresponen amb un finestral central d'obertura rectangular emmarcat amb carreus de pedra i amb la llinda plana monolítica. S'obre a un balcó simple amb la llosana motllurada i la barana de ferro decorada. A banda i banda hi ha dues finestres rectangulars que també estan emmarcades amb carreus de pedra ben escairats i amb els ampits motllurats. La composició dels buits d'aquesta planta es repeteix al segon pis, tot i que les obertures són més petites i amb els emmarcaments reformats. A les golfes s'obren tres petites finestres sota coberta. La façana està rematada per un ràfec decorat amb motius geomètrics de color blanc i teula, sostingut amb mènsules de fusta, i presenta un revestiment arrebossat que protegeix el parament. Les façanes laterals, en canvi, presenten obertures majoritàriament rectangulars i reformades, amb alguna finestra tapiada també. La de tramuntana, orientada al passatge de Joan Lluch, deixa l'aparell de pedra vist, mentre que la de migdia, que presenta un volum auxiliar adossat, es troba arrebossada. La finca es completa amb tres volums adossats de planta rectangular, amb les cobertes d'una i dues vessants de teula, situats a la part posterior de la casa i orientats al pati.

  El ràfec de l'edifici principal, que està decorat amb motius geomètrics (romboïdals) de color teula i blanc, es pot observar en d'altres edificis del mateix carrer.

  Per un pergamí datat l'any 1570 sabem que la banda de ponent de l'actual carrer de Vilanova estava formada per cases enrunades, horts i camps de farratge de diferents propietaris, inclós el castell. Al segle XVIII, en canvi, la majoria d'aquestes parcel·les eren propietat de la família Carbonell. En relació a la casa tenim notícia que l'any 1787, Josep Carbonell i Cases va transferir al seu parent Manuel Carbonell i Segura, un solar situat "al capdevall del carrer anomenat de Vilanova" i al costat d'un carreró (Muset 2006: 26-28). Tot indica que el nou propietari va construir l'edifici en aquest solar, que actualment es correspon amb el número 34 del carrer de Vilanova. La casa és coneguda com a cal Pepateia pel nom d'una antiga propietària que es deia Pepa i era de cal Teia, situada al carrer de Sant Magí. A mitjans del segle XX, a la casa s'hi reunia el jovent de la vila per organitzar les Caramelles i la festa del Corpus, i també per elaborar flors per guarnir els altars.

  MUÑOZ, Natàlia (2003). "Renoms de Copons: el carrer Vilanova". Camí Ral. Butlletí informatiu i d'opinió Vila de Copons, núm. 16, p. 16. MUSET I PONS, Assumpta (2006). Carrers i cases de Copons. El creixement urbanístic del S. XVIII. Copons: Ajuntament de Copons, p. 26-28.