Mina d'aigua del Mas Nou del Lledoner Vallirana

Baix Llobregat
Pla del Lledoner - El Lledoner
A uns 200 metres al sud del masia, passat el torrent, en una zona en pendent dins del bosc
384m

Coordenades:

41.38922
1.90518
408467
4582544
08295-702
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XIX
Regular
Coberta de vegetació i una mica enderrocada.
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00700002
Adriana Geladó Prat

Mina aïllada semisoterrada, bastida en un dels talussos del terreny, al mig del bosc. Està formada per una petita volta de canó bastida amb maons disposat a sardinell i lligats amb morter de calç. Dins de la volta s'observa un mur bastit en pedra de diverses mides, disposada de forma regular i adaptada a la seva curvatura. Aquest mur té un forat enderrocat. A la part inferior de l'obertura hi ha dos blocs de pedra rectangulars, a mode de sócol, que presenten una embocadura central per on discorria l'aigua.

Aquesta mina subministrava aigua al Mas Nou (o de baix) del Lledoner (actualment dins del terme de Cervellló), construït a finals del segle XVIII (1777) com a hostal de viatgers. Està integrada dins d'un sistema hidràulic format per diversos elements i conegut com pressió hidrostàtica o sistema dels vasos comunicants. Consisteix en dos dipòsits comunicats que contenen el mateix líquid, el qual d'entrada es troba a diferent nivell, però que finalment s'acaba igualant. L'aigua era captada a la mina i traspassada mitjançant un tub conductor a una torre (primer vas comunicant). Des d'aquí, el tub passava a l'altra torre (segon vas comunicant) per damunt d'un aqueducte, bastit per salvar el desnivell d'un torrent situat al mig de les dues construccions. Finalment, el tub arribava a la casa des de la segona torre. És probable que la mina estigui connectada amb la font de l'Alzina mitjançant un rec excavat al mig del bosc.

Http://margesivinyes.blogspot.com.es/2011/09/la-masia-del-lledoner-de-baix-cervello.html (Consulta: 18-05-2017). OLLÉ, Francesc (2016). Vallirana, poble d'aigua. Vallirana: Amics de Vallirana, p. 36-37, 63.