Mina d'aigua del Mas Nou del Lledoner Vallirana

  Baix Llobregat
  Pla del Lledoner - El Lledoner
  A uns 200 metres al sud del masia, passat el torrent, en una zona en pendent dins del bosc
  384m

  Coordenades:

  41.38922
  1.90518
  408467
  4582544
  08295-702
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XIX
  Regular
  Coberta de vegetació i una mica enderrocada.
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00700002
  Adriana Geladó Prat

  Mina aïllada semisoterrada, bastida en un dels talussos del terreny, al mig del bosc. Està formada per una petita volta de canó bastida amb maons disposat a sardinell i lligats amb morter de calç. Dins de la volta s'observa un mur bastit en pedra de diverses mides, disposada de forma regular i adaptada a la seva curvatura. Aquest mur té un forat enderrocat. A la part inferior de l'obertura hi ha dos blocs de pedra rectangulars, a mode de sócol, que presenten una embocadura central per on discorria l'aigua.

  Aquesta mina subministrava aigua al Mas Nou (o de baix) del Lledoner (actualment dins del terme de Cervellló), construït a finals del segle XVIII (1777) com a hostal de viatgers. Està integrada dins d'un sistema hidràulic format per diversos elements i conegut com pressió hidrostàtica o sistema dels vasos comunicants. Consisteix en dos dipòsits comunicats que contenen el mateix líquid, el qual d'entrada es troba a diferent nivell, però que finalment s'acaba igualant. L'aigua era captada a la mina i traspassada mitjançant un tub conductor a una torre (primer vas comunicant). Des d'aquí, el tub passava a l'altra torre (segon vas comunicant) per damunt d'un aqueducte, bastit per salvar el desnivell d'un torrent situat al mig de les dues construccions. Finalment, el tub arribava a la casa des de la segona torre. És probable que la mina estigui connectada amb la font de l'Alzina mitjançant un rec excavat al mig del bosc.

  Http://margesivinyes.blogspot.com.es/2011/09/la-masia-del-lledoner-de-baix-cervello.html (Consulta: 18-05-2017). OLLÉ, Francesc (2016). Vallirana, poble d'aigua. Vallirana: Amics de Vallirana, p. 36-37, 63.