Aqüeducte del mas Nou del Lledoner Vallirana

  Baix Llobregat
  Pla del Lledoner - El Lledoner
  A uns 150 metres al sud del masia, damunt del torrent que creua el pla del Lledoner
  363m

  Coordenades:

  41.39006
  1.90458
  408418
  4582638
  08295-681
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Modern
  Contemporani
  Popular
  XVIII-XIX
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Sense ús
  Privada
  Ref. Cad.: 08296A00700002
  Adriana Geladó Prat

  Petit i estret aqueducte format per un sol arc de mig punt bastit amb maons disposats a sardinell. La resta de l'estructura està bastida en pedra de diverses mides disposada en filades regulars i lligada amb morter, amb els paraments exteriors arrebossats. La part superior o tauler està bastida en pedra irregular, sense baranes.

  Aquest aqueducte servia per fer arribar aigua al Mas Nou (o de baix) del Lledoner (actualment dins del terme de Cervellló), construït a finals del segle XVIII (1777) com a hostal de viatgers. Està integrat dins d'un sistema hidràulic format per diversos elements i conegut com pressió hidrostàtica o sistema dels vasos comunicants. Consisteix en dos dipòsits comunicats que contenen el mateix líquid, el qual d'entrada es troba a diferent nivell, però que finalment s'acaba igualant. Fou dissenyat per tal de fer arribar l'aigua des d'una mina fins a la casa, salvant el fort desnivell existent entre ambdues construccions. L'aigua era captada a la mina i traspassada mitjançant un tub conductor a la torre (primer vas comunicant). Des d'aquí, el tub passava a l'altra torre (segon vas comunicant) per damunt de l'aqueducte, bastit per salvar el desnivell d'un torrent situat al mig de les dues construccions. Finalment, el tub arribava a la casa des de la segona torre.

  Http://margesivinyes.blogspot.com.es/2011/09/la-masia-del-lledoner-de-baix-cervello.html (Consulta: 18-05-2017). OLLÉ, Francesc (2016). Vallirana, poble d'aigua. Vallirana: Amics de Vallirana, p. 36-37.