Aqüeducte dels horts de can Bogunyà Vallirana

Baix Llobregat
Horts de can Bogunyà - Torrent de Campderrós
Pel PR-C 163 al Coll del Marge del Moro des del final del carrer de l'Argentina, urb. Selva Negra
186m

Coordenades:

41.36975
1.93233
410710
4580354
08295-682
Patrimoni immoble
Obra civil
Modern
Contemporani
Popular
XVIII-XX
Regular
Completament cobert de vegetació.
Inexistent
Difícil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08296A00409002
Adriana Geladó Prat

Petit i estret aqueducte situat al costat del recinte dels horts de can Bogunyà, damunt d'un petit afluent del torrent de Campderrós. Està format per un sol arc de mig punt bastit amb maons disposats a sardinell. La resta de l'estructura està bastida en pedra de diverses mides disposada en filades regulars i lligada amb morter. La part superior o tauler està bastida en pedra irregular, sense baranes, tot i que l'abundant vegetació que cobreix l'estructura dificulta el seu accés.

L'aqueducte era utilitzat per fer arribar aigua als horts que hi ha a prop de la masia de can Bogunyà. Probablement també servia per omplir la bassa que hi ha dins del recinte dels horts.

Http://cevgruprecerca.blogspot.com.es/2015/04/un-aqueducte.html (Consulta: 19-05-2017).