Fàbrica Vella del Molí Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Polígon industrial CATEX-Molí
  Des del carrer del Pogrés, passant sota la ctra. C-55
  71

  Coordenades:

  41.5361
  1.8909
  407482
  4598866
  08147-148
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XIX
  Dolent
  Façanes, finestrals i interior en mal estat.
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Productiu
  Privada
  Immobiliària Catalana Tèxtil, S.L. Pg. Progrés, s/n
  Jordi Piñero Subirana

  Antiga fàbrica del Molí, construïda al costat del molí de Gualba i actualment dins del conjunt industrial que, al llarg del segle XX, es va formar a redós d'aquesta fàbrica inicial. Es tracta d'una nau de planta rectangular que té un cos frontal més ampla (i possiblement una mica posterior), a manera de façana davantera amb una torre quadrada a cada flanc. La nau consta de dues plantes més una tercera planta sotacoberta. És un exemple de construcció fabril del segle XIX, estructurada en base a les típiques rengleres de finestrals a cada pis. El cos frontal té una composició arquitectònica més elaborada, amb elements decoratius de maó a les baranes que coronen les dues torres, als finestrals i a les cantoneres. La fàbrica conserva l'antiga xemeneia, de forma troncocònica, però només la meitat inferior.

  Té adossades altres naus més modernes i alguns elements d'infraestructura industrial a les façanes.

  Antigament en aquest indret hi havia el molí d'Olesa. La primera notícia és la concessió de les aigües del riu Llobregat a favor de la vila d'Olesa, en un establiment fet a l'any 1647. Una mica més tard, el 1676 el batlle general de Catalunya va concedir a la vila permís per la construcció del molí.
  El 1695 l'Ajuntament va cedir el molí, que estava a mig construir i havia sofert desperfectes a causa de diverses riuades, a Bartomeu Minuart. Els veïns d'Olesa tenien l'obligació d'anar a moldre el gra a aquest molí. El 1795 els hereus de Minuart eren Francesc i Maria Gualba. Al segle XVIII aquesta família va donar nom al molí, i durant aquesta època s'hi van instal·lar batans. El 1865 els hereus de Minuart vénen el molí a Jaume Bernadas. Durant el segle XIX el molí va passar per diverses mans. El 1922 fou aportat per Comercial Anónima Vilà a la Indústria Olesana S.A. Cap a l'any 1946 aquesta societat decidí tancar el molí i construir-ne un de nou al final del Passeig del Progrés, on hi ha el Grup Escolar. Anteriorment, en l'emplaçament de l'antic molí s'hi havia instal·lat una fàbrica, coneguda com el Molí.
  Sobre la fàbrica del Molí, cal dir que la va fundar l'industrial de Barcelona Josep Cuspinera. L'any 1880 consta que tenia 1.000 fusos, mentre que el 1906 ja arribava als 5.488. Als inicis funcionva com una nau on es llogava l'energia a tercers, en aquest cas hidràulica i de vapor. Aquesta última amb una força de 6.000 kg. Entorn de 1923 van entrar nous inversors a l'empresa, com els Vilà, de Barcelona, i la raó social es convertí en Indústria Olesana S.A. De llavors endavant la fàbrica s'ampia amb la construcció de noves naus. Durant les dècades de 1940 i 50 l'empresa va aprofitar el moment de gran expansió del tèxtil i continuà ampliant el conjunt, on hi van arribar a treballar unes 1.000 persones. Era l'empresa que ocupava més olesans, després de la colònia Sedó (en terme d'Esparreguera). Amb la crisi dels anys 70 tot el complex va haver de tancar. L'any 1981 fou adquirit per Immobiliària Catalana Tèxtil, empresa que des d'aleshores ofereix naus a lloguer. En els darrers anys s'ha reurbanitzat el conjunt i s'ha ampliat amb noves naus al sector de llevant.

  Anònim (1990). "El nostre molí", a Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà. Butlletí mensual, núm. 49 (desembre).
  COBOS, Josep M (1994). Olesa al segle XIX. Col·lecció vila d'Olesa, 4. Ajuntament d'Olesa de Montserrat; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 94-99; 115-138.
  COBOS, Josep M (2006). Pagesos, paraires i teixidors al Llobregat montserratí. 1550-1850. Col·lecció vila d'Olesa, 12. Ajuntament d'Olesa de Montserrat; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, p. 268
  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-41