Antiga fàbrica de cal Montané (naus del sector nord) Olesa de Montserrat

  Baix Llobregat
  Carrer Margarida Biosca, núm. 28
  108

  Coordenades:

  41.54223
  1.89885
  408154
  4599538
  08147-149
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Contemporani
  XX
  Bo
  Legal
  Pla Especial de Protecció d'Olesa de M (14/06/94)
  Restringit
  Productiu
  Privada
  8297711DG0989N0001PI
  Jordi Piñero Subirana

  Conjunt de dues naus fabrils de l'antiga fàbrica de cal Montané, situades al sector nord de l'illa de cases. Es tracta de dos cossos separats, de planta rectangular amb una sola planta. Són d'una tipologia constructiva pròpia de començament del segle XX, caracterítzada per l'ús del maó, i molt similars a les de la fàbrica veïna (antigament també de cal Montané i de cal Sánchez). Les façanes presenten un ritme d'obertures en forma de grans finestrals. Una de les naus conserva la xemeneia: sobre una base quadrada s'aixeca el fust, de troncocònica. Té una anella de subjecció a mitja alçada i un coronament fet per dues anelles de maó. Es tracta d'una de les poques xemeneies industrials que queden completes a Olesa.

  L'any 1898 s'havia fundat, al sud de l'actual illa de cases, la fàbrìca Sánchez, que és la més antiga d'aquest sector. Aquestes naus del sector nord corresponien a l'antiga fàbrica Montané, que va començar a funcionar l'any 1921 com a indústria tèxtil, coneguda amb el nom de Muntanné i Cia. L'any 1923 canvià el nom i passà a dir-se "Juan Montanné Font", nom que va perdurar fins a 1933, quan passà a denominar-se "J. Montané Font, S.L.". El 1963 va tancar les portes. Més endavant, les naus han estat habilitades de nou per a altres usos industrials. Cal dir que, en aquest conjunt hi havia altres naus industrials, les quals han estat enderrocades: al solar que queda enmig de la illa de cases i a l'altra banda del carrer Joan Coca.

  GONZÁLEZ BASCHWITZ, José; OBRADORS, Xavier (2006). Pla Especial de Protecció i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic d'Olesa de Montserrat. Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Fitxa B-44
  MARTÍNEZ NOGAREDA, E (2000). L'Abans. Olesa de Montserrat. Recull gràfic. 1875-1965. Ed. Efadós, p. 467-469