Embassament de Santa Fe Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Santa Fe
  Pel camí que surt de l'Hotel de Santa Fe, un cop passat l'Estanyol.
  1082

  Coordenades:

  41.76873
  2.46978
  455930
  4624235
  08081-118
  Patrimoni immoble
  Obra civil
  Contemporani
  XX
  1935
  Pere Domènech i Pou, arquitecte.
  Bo
  Inexistent
  Fàcil
  Productiu
  Privada
  000118300DG52D0001SD
  Virgínia Cepero González

  Embassament construït a la riera de Santa Fe, conca del riu Tordera. Tot i ser artificial, s'ha integrat al medi, convertint-se en l'hàbitat de molts animals, com la granota roja o la musaranya de muntanya, i també en l'abeurador de molts d'altres.
  En quant a les seves característiques tècniques, la seva tipologia constructiva és d'arc gravetat, la resclosa fa 24 m d'altura, 14 m de base i 160 m de longitud de coronació. La superfície de conca és de 4,5 km2, la superfície d'embassament és de 6,9 ha, i té una capacitat de 0,8 hm3.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081200.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 254.

  A principis del segle XX, Ramón de Montaner, un ric editor de Barcelona, va comprar la vall de Santa Fe a la família Alfaras de Sant Celoni. Montaner volia construir un hotel de luxe, les obres del qual van començar l'any 1910. Per tal d'abastir d'electricitat a l'hotel va fer construir una petita presa, l'Estanyol. Aviat va ser insuficient i l'any 1920 es van iniciar les obres de construcció de l'embassament de Santa Fe, sota la direcció de l'arquitecte Pere Domènech i Pou, que van finalitzar l'any 1935.
  La presa va romandre abandonada durant molts anys fins que va ser adquirida, a principis de la dècada dels anys 90 del segle XX, per PICSSA (Polígono Industrial Can Sedó, S.A.), i des de llavors s'han portat a terme tot un seguit d'actuacions de reparació i manteniment: impermeabilització de nombroses filtracions, tractant el parament d'aigua amunt; rehabilitació de la coronació de la presa; rehabilitació de les dos centrals; reparació del desguàs de fons i col·locació d'una segona comporta; instal·lació d'un grup electrogen i il·luminació de la galeria.

  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
  - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.