La Fabriqueta
Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Santa Fe
  Emplaçament
  Pel camí que surt de l'Hotel de Santa Fe al pantà.
  1094

  Coordenades:

  41.77051
  2.46804
  455786
  4624433
  Número de fitxa
  08081 - 41
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Segle
  XX
  Any
  1915
  Estat de conservació
  Bo
  Fou objecte d'obres de reconstrucció i restauració bastant recents.
  Protecció
  Inexistent
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Accés
  Fàcil
  Estructural
  Titularitat
  Privada
  000118400DG52D0001ZD
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici format per dos cossos units, que constitueixen una planta en forma de creu, amb les cobertes a dues vessants. Un d'ells té planta baixa i pis i l'altre planta baixa i dos pisos superiors. L'accés, que es situa al cos d'alçada inferior, es produeix mitjançant una porta d'arc de mig punt.
  Les obertures de la planta baixa són d'arc de mig punt i les dels pisos superiors són de forma rectangular.
  Durant molts anys va romandre abandonada i en estat ruïnós fins que va ser reconstruïda per a serveis tècnics de l'Hotel de Santa Fe.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081133.
  Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Fogars de Montclús) número 225.

  La Fabriqueta proporcionava electricitat a l'Hotel de Santa Fe i també a la serradora de Passavets.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY (1998) Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.