La Casa Partida o Torre Morell Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Santa Fe
A la vora de can Lleonard.
1130

Coordenades:

41.77575
2.4665
455662
4625016
08081-40
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
XX
1910-20
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
002116800DG52F0001QI
Virgínia Cepero González

Edifici de quatre pisos i golfes, amb coberta a una sola vessant, i façanes de mamposteria de pedra granítica acarada. Fou construït entre els anys 1910 i 1920, i el seu curiós aspecte és el resultat del projecte de construcció de dues cases adossades, de les que finalment només s'arribà a aixecar aquesta. Tot i així, sí que es construïren els fonaments i els murs baixos de les dues.

Sí, Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081105.

- AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
- OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.