La Barraca de Santa Fe Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Vall de Santa Fe
  A la bifurcació de la carretera BV-5114 amb la carretera del Turó de l'Home.
  1124

  Coordenades:

  41.76765
  2.46599
  455614
  4624117
  08081-39
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVIII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000616200DG52D0001JD
  Virgínia Cepero González

  Edifici de planta rectangular, d'un sol pis, que s'adapta al desnivell del terreny. Està format per un cos central, amb coberta a dues vessants, i dos cossos adossats a banda i banda, amb coberta a una aigua.
  La façana principal presenta una porta amb llinda de fusta i brancals de pedra, i als dos costats hi ha una petita finestra quadrada amb llinda de fusta i brancals de pedra. A l'esquerra, entre el cos central i el lateral destaca un petit contrafort.
  Davant del cos adossat a la banda nord, hi ha una era de petites dimensions, tancada per un petit muret de pedra.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081130.

  - AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  - OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.