Hotel de Santa Fe
Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Vall de Santa Fe
  Emplaçament
  Situat entre la carretera i l'Estanyol, a la vora de can Lleonart i del jardí de can Casades.
  1122

  Coordenades:

  41.77378
  2.46493
  455530
  4624798
  Número de fitxa
  08081 - 38
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Contemporani
  Historicista
  Segle
  XX
  Any
  1912-16
  Pere Domènech i Pou, arquitecte.
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Número inventari Generalitat i altres inventaris
  Sí, IPA: 28762
  Accés
  Fàcil
  Lúdic
  Titularitat
  Privada
  002116900DG52F0001PI
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Edifici de planta en forma de "L", format per dos cossos rectangulars units. Per la part posterior es troba adossat a la capella de Santa Fe, però romanen totalment independent entre ells.
  El parament de les façanes és de paredat concertat, amb carreus de granit de color gris i rosa.
  La part més antiga, adossada a la capella, és de planta rectangular, amb coberta a dues vessants, i amb volums afegits que alternen una planta coberta amb terrassa o dues plantes amb coberta a dues vessants. Els primers presenten obertures grans d'arc rebaixat, i a les terrasses, baranes de murs volats sobre mènsules i gàrgoles. Els volums afegits de dues plantes també exhibeixen gàrgoles. Les obertures són petites, amb llinda recolzada sobre mènsules. La part central del frontispici presenta un arc cec de mig punt.
  L'accés a l'interior de l'edifici es produeix mitjançant una escala graonada i un porxo, que es situa al punt on s'articulen el cos més antic amb el més modern.
  La part més moderna, corresponent a la segona fase de les obres, és de planta rectangular, pràcticament plana, amb quatre tramades separades per falsos contraforts, tres d'elles amb la mateixa amplada i una d'elles, més llarga que les altres. Les finestres del primer pis són petites, amb llinda recolzada sobre mènsules, i les altres són obertures amb arc rebaixat. L'edificació presenta mansardes a l'alçada de les cobertes.
  Al tester situat a la banda sud-oest hi ha dues torres adossades de planta quadrada amb coberta a tres aigües, i al tester de la banda sud-est, una torre esvelta de planta circular amb gàrgoles. Pròxim a aquesta torre, hi ha un finestral d'arc apuntat sobre dues finestres amb arcs carpanells.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081127

  L'Hotel de Santa Fe fou erigit entre els anys 1912 i 1914 per encàrrec de Ramon de Montaner i Vila, un ric editor barceloní, a l'arquitecte Pere Domènech i Pou.
  Per tal d'abastir-lo d'electricitat es va construir una petita presa, l'Estanyol, que poc temps després va resultar insuficient i l'any 1920 es van iniciar les obres de construcció de l'embassament de Santa Fe, que van finalitzar l'any 1935.
  Tanmateix, es van iniciar les obres de construcció d'una nova carretera per tal d'evitar el pas tradicional pel coll de Santa Helena, i es va fer pujar la línia telefònica.
  d'aquesta forma es va produir la transformació del paisatge i de les formes tradicionals de vida local de la vall de Santa Fe.

  -AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  -GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).
  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
  -PLADEVALL I FONT, A. (1990) “Santa Fe del Montseny”. Monografies del Montseny, 5. Viladrau: Amics del Montseny, p. 129-144.