Hotel de Santa Fe Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Vall de Santa Fe
Situat entre la carretera i l'Estanyol, a la vora de can Lleonart i del jardí de can Casades.
1122

Coordenades:

41.77378
2.46493
455530
4624798
08081-38
Patrimoni immoble
Edifici
Contemporani
Historicista
XX
1912-16
Pere Domènech i Pou, arquitecte.
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Sí, IPA: 28762
Fàcil
Lúdic
Privada
002116900DG52F0001PI
Virgínia Cepero González

Edifici de planta en forma de "L", format per dos cossos rectangulars units. Per la part posterior es troba adossat a la capella de Santa Fe, però romanen totalment independent entre ells.
El parament de les façanes és de paredat concertat, amb carreus de granit de color gris i rosa.
La part més antiga, adossada a la capella, és de planta rectangular, amb coberta a dues vessants, i amb volums afegits que alternen una planta coberta amb terrassa o dues plantes amb coberta a dues vessants. Els primers presenten obertures grans d'arc rebaixat, i a les terrasses, baranes de murs volats sobre mènsules i gàrgoles. Els volums afegits de dues plantes també exhibeixen gàrgoles. Les obertures són petites, amb llinda recolzada sobre mènsules. La part central del frontispici presenta un arc cec de mig punt.
L'accés a l'interior de l'edifici es produeix mitjançant una escala graonada i un porxo, que es situa al punt on s'articulen el cos més antic amb el més modern.
La part més moderna, corresponent a la segona fase de les obres, és de planta rectangular, pràcticament plana, amb quatre tramades separades per falsos contraforts, tres d'elles amb la mateixa amplada i una d'elles, més llarga que les altres. Les finestres del primer pis són petites, amb llinda recolzada sobre mènsules, i les altres són obertures amb arc rebaixat. L'edificació presenta mansardes a l'alçada de les cobertes.
Al tester situat a la banda sud-oest hi ha dues torres adossades de planta quadrada amb coberta a tres aigües, i al tester de la banda sud-est, una torre esvelta de planta circular amb gàrgoles. Pròxim a aquesta torre, hi ha un finestral d'arc apuntat sobre dues finestres amb arcs carpanells.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081127

L'Hotel de Santa Fe fou erigit entre els anys 1912 i 1914 per encàrrec de Ramon de Montaner i Vila, un ric editor barceloní, a l'arquitecte Pere Domènech i Pou.
Per tal d'abastir-lo d'electricitat es va construir una petita presa, l'Estanyol, que poc temps després va resultar insuficient i l'any 1920 es van iniciar les obres de construcció de l'embassament de Santa Fe, que van finalitzar l'any 1935.
Tanmateix, es van iniciar les obres de construcció d'una nova carretera per tal d'evitar el pas tradicional pel coll de Santa Helena, i es va fer pujar la línia telefònica.
d'aquesta forma es va produir la transformació del paisatge i de les formes tradicionals de vida local de la vall de Santa Fe.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
-GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1982). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Fogars de Montclús).
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
-PLADEVALL I FONT, A. (1990) “Santa Fe del Montseny”. Monografies del Montseny, 5. Viladrau: Amics del Montseny, p. 129-144.