El Salicrup
Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Can Rovira de la Costa
  Emplaçament
  Pel camí que surt de la carretera de la Costa en direcció a can Rovira.
  798

  Coordenades:

  41.76183
  2.41189
  451113
  4623500
  Número de fitxa
  08081 - 37
  Patrimoni immoble
  Tipologia
  Edifici
  Modern
  Segle
  XVIII
  Estat de conservació
  Bo
  Protecció
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Accés
  Fàcil
  Residencial
  Titularitat
  Privada
  08080A001000930000HA
  Autoria de la fitxa
  Virgínia Cepero González

  Masia constituïda per la casa i el paller adossat, que es disposen esglaonadament adaptant-se al desnivell del terreny. El conjunt forma una construcció en forma de "L".
  Les cobertes dels dos cossos són de teula àrab a una vessant, i les façanes són de paredat comú, de pedra lligada amb morter de calç, amb pedres cantoneres sense treballar.
  L'accés a la casa es produeix mitjançant una portalada amb llinda de fusta, sense cap més emmarcament.
  En quant a la resta d'obertures: al costat de la porta hi ha una finestra emmarcada amb pedra poc treballada. Sobre la porta hi ha una altra finestra amb llinda de reposició de carreu de pissarra i lleixa de llosa del mateix material. A la façana sud, hi ha una finestra amb marc de pedra amb aresta i lleixa emmotllurades.

  -AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.