El Ramis Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Santa Fe
A tocar de la carretera BV-5114 de Sant Celoni a Viladrau, entre el PK 20 i el 21.
1135

Coordenades:

41.77071
2.4647
455509
4624457
08081-36
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
Contemporani
XVII-XX
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
000116400DG52D0001PD
Virgínia Cepero González

Edifici de planta rectangular, format per planta baixa, pis i golfes, i coberta a quatre aigües amb la zona central aixecada i ràfec format per cabirons de fusta i peces ceràmiques.
Les façanes són de paredat comú sense arrebossar, amb pedres cantoneres de granit encintades. La façana principal, que s'orienta cap al nord-est, presenta dues portes amb llinda i brancals de granit, i diverses obertures emmarcades també amb granit. A les golfes hi ha dues finestres geminades d'arc de mig punt, pilar i brancals de totxo.
Fou construïda cap a finals del segle XVII, tot i que el seu aspecte actual correspon a una restauració relativament recent que va modificar la disposició i el tamany de les obertures, així com el ràfec del sostre.

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081078.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
-PLADEVALL I FONT, A. (1990) “Santa Fe del Montseny”. Monografies del Montseny, 5. Viladrau: Amics del Montseny, p. 129-144.