El Ramis Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Santa Fe
  A tocar de la carretera BV-5114 de Sant Celoni a Viladrau, entre el PK 20 i el 21.
  1135

  Coordenades:

  41.77071
  2.4647
  455509
  4624457
  08081-36
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  Contemporani
  XVII-XX
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  000116400DG52D0001PD
  Virgínia Cepero González

  Edifici de planta rectangular, format per planta baixa, pis i golfes, i coberta a quatre aigües amb la zona central aixecada i ràfec format per cabirons de fusta i peces ceràmiques.
  Les façanes són de paredat comú sense arrebossar, amb pedres cantoneres de granit encintades. La façana principal, que s'orienta cap al nord-est, presenta dues portes amb llinda i brancals de granit, i diverses obertures emmarcades també amb granit. A les golfes hi ha dues finestres geminades d'arc de mig punt, pilar i brancals de totxo.
  Fou construïda cap a finals del segle XVII, tot i que el seu aspecte actual correspon a una restauració relativament recent que va modificar la disposició i el tamany de les obertures, així com el ràfec del sostre.

  Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08081078.

  -AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.
  -PLADEVALL I FONT, A. (1990) “Santa Fe del Montseny”. Monografies del Montseny, 5. Viladrau: Amics del Montseny, p. 129-144.