El Parrac Fogars de Montclús

Vallès Oriental
Can Riera de Ciuret
Per la pista que surt al nord de Mosqueroles, en direcció a can Riera de Ciuret.
550

Coordenades:

41.74025
2.43755
453230
4621090
08081-35
Patrimoni immoble
Edifici
Modern
XVII
Bo
Legal
Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
Fàcil
Residencial
Privada
001407400DG52A0001RO
Virgínia Cepero González

Masia de planta quadrada formada per planta baixa i pis, situada sota el Fortí. La coberta és asimètrica a dues vessants.
Les façanes són de paredat comú, de pedra llicorella lligada amb morter de calç, i pedres cantoneres. A la façana principal, a l'eix del carener, hi ha la portalada d'entrada d'arc rebaixat de totxo. Les finestres, disposades regularment, són majoritàriament d'arc rebaixat de totxo sobre brancals també de totxo.
A la banda esquerra hi ha un antic paller integrat a l'estructura i reconvertit en aparcament.
El seu estat de conservació és bo ja que fa pocs anys va ser objecte d'obres de restauració i remodelació per tal d'habilitar-la com a segona residència.

Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081117.

-AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
-OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.