El Parrac Fogars de Montclús

  Vallès Oriental
  Can Riera de Ciuret
  Per la pista que surt al nord de Mosqueroles, en direcció a can Riera de Ciuret.
  550

  Coordenades:

  41.74025
  2.43755
  453230
  4621090
  08081-35
  Patrimoni immoble
  Edifici
  Modern
  XVII
  Bo
  Legal
  Normes Subsidiàries de Fogars de Montclús.
  Fàcil
  Residencial
  Privada
  001407400DG52A0001RO
  Virgínia Cepero González

  Masia de planta quadrada formada per planta baixa i pis, situada sota el Fortí. La coberta és asimètrica a dues vessants.
  Les façanes són de paredat comú, de pedra llicorella lligada amb morter de calç, i pedres cantoneres. A la façana principal, a l'eix del carener, hi ha la portalada d'entrada d'arc rebaixat de totxo. Les finestres, disposades regularment, són majoritàriament d'arc rebaixat de totxo sobre brancals també de totxo.
  A la banda esquerra hi ha un antic paller integrat a l'estructura i reconvertit en aparcament.
  El seu estat de conservació és bo ja que fa pocs anys va ser objecte d'obres de restauració i remodelació per tal d'habilitar-la com a segona residència.

  Inventari del patrimoni construït del Montseny: 08081117.

  -AJUNTAMENT DE FOGARS DE MONTCLÚS (1992) Catàleg d'edificis i conjunts històrics i monumentals de les Normes Subsidiàries. Fogars de Montclús.
  -OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008) Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.